Bedre dyrevelferd i landbruket er mulig

Publisert 06.06.2011

Dyrevelferden i landbruket kan bedres. I en ny rapport viser Dyrevernalliansen eksempler på bønder som driver kommersielt, men samtidig gir dyrene sine bedre velferd.

På noen gårder i norsk landbruk får kalver være på talle.
Foto: Iselin Linstad Hauge

Dyrevelferden i landbruket kan bedres. I en ny rapport viser Dyrevernalliansen eksempler på bønder som driver kommersielt, men samtidig gir dyrene sine bedre velferd.

Kommersiell drift og dyrevelferd kan kombineres

Når Dyrevernalliansen fremmer alternativer til konvensjonell drift i landbruket, får vi ofte høre at dette er urealistisk og umulig å kombinere med kommersiell drift. Denne myten har vi ønsket å undersøke nærmere.

Stemmer det at moderne landbruk er uforenlig med etisk akseptable forhold for dyrene? Må dyrene sperres inne på lite plass for at produksjonen skal lønne seg? Må kalvene bli tatt fra moren rett etter fødselen? Må hønene sperres inne i bur for at de ikke skal hakke hverandre i hjel? Må grisene leve hele livet innendørs, uten noen gang å få oppleve et ekte gjørmebad?

Rapporten "Bedre dyrevelferd i landbruket" viser eksempler på bønder som har gjort ting annerledes.

Alle bøndene i rapporten driver kommersielt. De leker ikke butikk, men driver gårder med husdyrhold og tjener til livets opphold på det. Forskjellen er måten de behandler dyrene på.

Dyrevernalliansen krever bedre dyrevelferd

Dyrevernalliansen kan ikke gå god for at dyreholdet på gårdene i rapporten er ideelt sett fra dyrenes synsvinkel. Men én ting er sikkert: Det gir dem langt bedre mulighet til å leve ut naturlige adferdsbehov enn konvensjonell drift.

Det er altså fullt mulig å drive kommersielt husdyrhold og samtidig ivareta dyrevelferden mye bedre enn det offentlige forskrifter bestemmer.

Dyrevernalliansens mål er at det legges politiske føringer som gjør det lettere for bønder å gi dyrene  bedre dyrevelferd.

Kampanjeside om bedre dyrevelferd 

  • presentasjon av gårder
  • presentasjon av slakterier
  • intervju med bøndene
  • svar på ofte stilte spørsmål

Les mer, og se hva bøndene selv sier om driften sin!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!