Annet om landbruk

Om industrielt landbruk og dyrehold i utlandet

Myndighetenes krav til norske bønder og norsk landbruk har stor betydning for dyrevelferden. Eksempler er nivået på kompetansekrav til bonden, kravene til dyrevelferd og reglene om brannvern i landbruket.

Som forbruker har du også mulighet til å påvirke hvordan dyr har det. Hva slags mat og klær du kjøper i det daglige, og hva norske butikker importerer fra utlandet, har en betydning for dyrevelferden. 

-fjørfe ender (c)free animal pictures europe 2008
Foto: Free Animal Pictures Europe

Myndighetenes krav til norske bønder og norsk landbruk har stor betydning for dyrevelferden. Eksempler er nivået på kompetansekrav til bonden, kravene til dyrevelferd og reglene om brannvern i landbruket.

Som forbruker har du også mulighet til å påvirke hvordan dyr har det. Hva slags mat og klær du kjøper i det daglige, og hva norske butikker importerer fra utlandet, har en betydning for dyrevelferden. 

Dyrevelferd i landbruket

Industrialisering av landbruket gjør at økonomiske hensyn går foran behovene til enkeltdyret. 

Mange produkter vi møter på i det daglige, kan komme fra dyremishandling som foregår utenfor Norges grenser. Ender og gjess blir tvangsfôret i foie gras-industrien, og fjærene deres rives ut av levende dyr i dunproduksjonen. 

Stadig dukker nye problemstillinger opp. Noen er spesifikke for enkelte dyregrupper, som behovet for badevann hos ender. Andre går på tvers av husdyrslag, som sosiale behov, og behov for plass å bevege seg på. 

Les fakta om dyrevelferd i industrilandbruk

Les fakta om husdyrenes sosiale behov

Dyrevernalliansens arbeid for bedre dyrevelferd

Dyrevernalliansen arbeider for å sikre at dyrs behov blir ivaretatt i landbruket. Vi driver opplysende virksomhet, er høringsinstans og deltar i utarbeidelse av nytt regelverk. Vi har blant annet bidratt til krav om brannvarsler i alle husdyrrom over en vissstørrelse.

Vi samarbeider også med bønder som driver kommersielt med høyere krav til dyrevelferden enn regelverket krever. Med prosjektet Bedre dyrevelferd viser vi at det er mulig å drive gårdsbruk og ta hensyn til dyrene.

Dyrevernalliansen arbeider for et forbud mot import av varer som kommer fra produksjoner som innebærer dyremishandling.

Du kan bidra til bedre dyrevelferd i landbruket

Ved hjelp av Dyrevernalliansens informasjon kan du ta dyreetiske valg i hverdagen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!