Det nytter! Dyrevernalliansens resultater

Dyrevernalliansens resultater er basert på fagkunnskap. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål.

Dyrevernalliansens resultater er basert på fagkunnskap. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål.

POLITIKK: Ny politikk om dyrevern

altSiden Dyrevernalliansen ble startet i 2001, er mange saker vunnet for dyrene gjennom politisk arbeid. Her er finansminister Siv Jensen sammen med Dyrevernalliansens informasjonsleder Live Kleveland under lanseringen av dyrepolitiet i Sør-Trøndelag.Da Dyrevernalliansen ble startet i 2001, var dyrevern et helt ukjent tema i norsk politikk.

Dyrevernalliansen har hjulpet flere partier å utvikle en aktiv dyrevernpolitikk. Vi har blant annet bidratt til at Arbeiderpartiet, Venstre og SV har vedtatt at pelsdyroppdrett må avvikles. Både Miljøpartiet de Grønne og Venstre har utviklet hver sin helhetlige dyrevernpolitikk med mange punkter.

NÆRINGSLIV: Tar mer hensyn til dyrevern


I 2003 begynte Dyrevernalliansen for alvor å samarbeide med næringslivet. I dag har over 400 brands og selskaper tatt dyreetiske hensyn.

Våre kampanjer omfatter nå klær, kosmetikk og mat: pelsfri mote, ull uten mulesing, kosmetikk uten dyretesting, burfri (egg fra burfrie høner), nei til gåselever (lever fra tvangsfôrede dyr) og kjøttfri mandag.

FORBRUKERE: Flere er bevisste på dyrevern

Dyrevernalliansen informerer publikum om dyrs behov og en dyreetisk livsstil.

Totalt har vi over 300.000 følgere på sosiale medier og flere tusen abonnenter på nyhetsbrev og medlemsblad.

PELS: Motstanden øker, og statsstøtten er kuttet


altKommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind på besøk på en pelsfarm. Foto: Iselin Linstad Hauge.Dyrevernalliansen arbeider for en politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett. Arbeiderpartiet har programfestet at pelsdyroppdrett bør avvikles. Det samme har SV og Venstre. Fremskrittspartiet er for pels, men har programfestet at statsstøtten bør fjernes.

Les også: Den politiske historien om pels

I 2015 oppnådde Dyrevernalliansen gjennombrudd i en langvarig kampanje, da landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) fjernet fôrfraktstøtten til pelsdyroppdrett. Med dette ble rundt halvparten av subsidiene til pels kuttet vekk.

Vår kampanje "Pelsfri Mote" ble startet i 2003 og omfatter nå klesmerker og kjedebutikker, designere, stylister, kulørtpresse og kjendiser. Slik har vi på under ti år fått med store deler av norsk motebransje mot pels. Andre dyrevernorganisasjoner har etterlignet våre kampanjer, og noe som har økt effekten ytterligere.

Tidligere ble levende mink og rev hvert år transportert til såkalte "livdyrutstillinger". Med klype rundt snuten ble de livredde dyrene befølt og vurdert for pelskvalitet. Dyrevernalliansen har bidratt til forbud mot livdyrutstillinger for pelsdyr.

DYREFORSØK: Blir stoppet og erstattet

Dyrevernalliansen har stoppet flere dyreforsøk. Vi prioriterer dyreforsøk som er smertefulle, omfatter mange dyr og gjentas jevnlig. Blant annet har vi oppnådd forbud mot algetoksintesting på mus og stanset serumproduksjon i magen på kaniner.

Dyrevernalliansen arbeider også for å få tatt i bruk vitenskapelige metoder som ikke involverer dyr. Vi har bidratt til å opprette Norecopa, som er et nasjonalt kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk. Vi har også delfinansiert forskning på ny metodikk. Dette har ført til at flere dyreforsøk kan avskaffes.

DYR I LANDBRUKET: Bedre dyrevelferd for gris, storfe og kylling

altInformasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen, sjef for miljø og ansvarlige innkjøp i REMA 1000, Havva Kara, og fagleder Marianne Kulø i Dyrevernalliansen. REMA 1000 sluttet å selge egg fra burhøns etter bistand fra Dyrevernalliansen. Foto: REMA 1000Dyrevernalliansen har bidratt til at flere næringslivsaktører har sluttet å selge egg fra burhøner. Choice Hotels, Rema 1000 og Meny er blant dem som har gjort et etisk valg.

Frem til 2002 var det lovlig å kastrere grisunger uten bedøvelse. Over 700.000 grisunger gjennomgikk årlig amputasjonen, som ble utført av bøndene med en kniv. Dyrevernalliansen oppnådde forbud mot kastrering uten bedøvelse, og krav om bedøvelse og smertestillende.

Tidligere var det vanlig at kyr sto på bås. Dyrevernalliansen har bidratt til forbud mot å bygge nye båsfjøs, slik at dyrene får gå fritt. Vi har også bidratt til påbud om at alle kyr skal ha mykt liggeunderlag.

Dyrevernalliansen har bidratt til krav om brannvarsler i alle husdyrbygg med et visst antall storfe, griser, sauer, geiter, kyllinger, kalkuner eller høner. Brannvarslerne har reddet mange dyr fra å brenne inne.

altVeterinær og vitenskapelig rådgiver Julie Grell på besøk i et kyllinghus. Foto: Sussnna Lybæk.Dyrevernalliansen har bidratt til å endre reglene om slakting av kylling, slik at risikoen for levende skålding er betraktelig redusert.

Det finnes bønder som satser på bedre dyrevelferd, selv om de ikke får støtte fra hverken myndigheter eller bondeorganisasjonene. Dyrevernalliansen har vist eksempler på bønder som går foran gjennom prosjektet Bedre dyrevelferd. Slik viser vi for myndigeter og næringer at bedre dyrevelferd er mulig å kombinere med kommersiell drift.

ANDRE DYR: Dyremishandling avverget

altDyrevernalliansen har fått gjennomslag for at personer som reiser fra dyrene sine, skal kunne straffes.Det er forbudt å etterlate kjæledyr hjelpeløse. Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for at personer som reiser fra dyrene sine, skal kunne straffes.

Dyrevernalliansen har tatt initiativ til 16-årsgrense for å ha selvstendig ansvar for dyr, og dette er nå lovfestet.

Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Prøveprosjekter med pil- og buejakt er avlyst etter faglige innspill fra Dyrevernalliansen.

Det skal svært mye til for at ville dyr får det godt i dyreparker. Dyrevernalliansen har bidratt til å stanse planene om flere nye akvarier og dyreparker.

Dyrevernalliansen har styrket dyrs rettsvern 

Både fysisk og psykisk vold mot dyr er forbudt. Norge er også et av få land som har forbudt seksuelt misbruk av dyr. Forbudene mot vold og seksuelt misbruk kom på plass etter kampanjer fra Dyrevernalliansen.

Leger, hjemmehjelp, psykolog og andre kan lovlig varsle Mattilsynet ved mistanke om dyremishandling. Dyrevernalliansen tok initiativ til å få opphevet taushetsplikten for helse- og sosialarbeidere.

Dyrevernalliansen har bidratt til å endre reglene om aktivitetsnekt, som gjør at dyr kan tas fra mishandleren raskere enn før.

Det å få leve er også en verdi for dyr. Dyrevelferdslovens forbud mot å drepe dyr for fornøyelsens skyld kom på plass etter initiativ fra oss.

I 2015 innførte regjeringen en prøveordning med dyrepoliti etter påtrykk fra Dyrevernalliansen og en stor opinion.

DYREVERN I SKOLEN: Dyrevelferd er blitt pensum

altDyrevernalliansen fikk dyrevern inn i pensum i fjerde klasse.Dyrevernalliansen har klart å få dyrevern inn i pensum i barneskolen. Alle barn på fjerde klassetrinn skal lære om dyrevelferd.

Resultater av vårt arbeid:

  • Næringsliv: Dyreetiske hensyn hos 400 brands
  • Politikk: Gjort dyrevern til en politisk sak
  • Pels: Avvikling av statsstøtte til pels, vedtak om avvikling i flere partier
  • Dyreforsøk: Stopp av flere dyreforsøk
  • Landbruk: Forbud mot kastrering av grisunger uten bedøvelse, påbud om brannvarsler i husdyrbygg, forbud mot nye båsfjøs
  • Dyrs rettsvern: Ny dyrevelferdslov, prøveordning med dyrepoliti

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!