Dyrepoliti

Dyrepoliti er en nødvendighet for dyr i nød. Kriminalitet mot dyr omfatter mange forskjellige typer saker: Dyr som går mange dager uten vann og mat. Drukning, slag og spark. Grov familievold og dyretragedier der dyr dør på båsen. Et dyrepoliti kan utgjøre forskjellen i slike saker.

Dyrepoliti er en nødvendighet for dyr i nød. Kriminalitet mot dyr omfatter mange forskjellige typer saker: Dyr som går mange dager uten vann og mat. Drukning, slag og spark. Grov familievold og dyretragedier der dyr dør på båsen. Et dyrepoliti kan utgjøre forskjellen i slike saker.

Dyrepoliti og dyremishandling

Dyremishandling kan straffes med opptil tre års fengsel. Likevel blir kriminalitet mot dyr ofte nedprioritert av politi og påtalemyndighet.

Dyrevernalliansen mener at dyrene trenger et landsdekkende dyrepoliti. Vi arbeider for at grov kriminalitet mot dyr skal etterforskes og straffes.

Les mer om:

Dyrepoliti-prøveprosjektet

Dyremishandling – hvordan saken har utviklet seg 

Dyrevernalliansen har oppnådd:

 • Prøveordning med dyrepoliti i Sør-Trøndelag
 • At dyrs egenverdi er lovfestet i dyrevelferdsloven
 • Forbud mot å utøve vold mot dyr
 • Forbud mot å misbruke dyr seksuelt
 • Forbud mot å drepe dyr som underholdning
 • Rett for helsearbeidere til å bryte taushetsplikten og melde fra om dyremishandling til Mattilsynet
 • Mulighet for Mattilsynet til å ilegge forbud mot å holde dyr
 • At dyr har krav på trygghet og positiv velferd etter dyrevelferdsloven

Nå arbeider Dyrevernalliansen for:

 • Dyrepoliti over hele landet
 • Strengere straffer for dyremishandling
 • Å forebygge dyremishandling gjennom økt kunnskap hos politiet og helsevesenet

Dyr kan ikke fremme sine egne krav. Derfor blir de oversett av myndighetene. Dyrevernalliansen arbeider for å styrke dyrs rettsvern.

Dyrepoliti i Norge er hittil kun en prøveordning i Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold. Dyrevernalliansen arbeider for dyrepoliti over hele landet.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!