Landbruksdyr

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning. Kjøttforbruket må ned, og du som er forbruker må få mulighet til å velge mat fra dyr med bedre dyrevelferd. 

Du vil kanskje at dyrene i landbruket skal ha det godt? Det vil vi også. Du kan være med på å skape en bedre fremtid for dyrene som trenger det aller mest. 

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning. Kjøttforbruket må ned, og du som er forbruker må få mulighet til å velge mat fra dyr med bedre dyrevelferd. 

Du vil kanskje at dyrene i landbruket skal ha det godt? Det vil vi også. Du kan være med på å skape en bedre fremtid for dyrene som trenger det aller mest. 

Storfe, gris, kylling, høns, sau og andre gårdsdyr

Høyt kjøttforbruk og industrilandbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Dyrene skal produsere mest mulig for minst mulig penger. Intensiv avl og trang plass gir dyrene adferdsforstyrrelser, skader og sykdommer. 

Storfe: Rundt 40 prosent av norske kyr står bundet på bås mesteparten av året. Det er bare om sommeren kyrne har krav på beite. Kalvene blir tatt fra moren rett etter fødselen. Okser står vanligvis inne i en trang binge hele livet. 

Gris: De fleste grisene i Norge lever i en betongbinge med bare litt strø på gulvet. Fordi grisene mangler noe å gjøre i bingen, kan de bli aggressive mot hverandre. Grisunger blir kirurgisk kastrert av hensyn til kjøttkvalitet. 

Høner: Fortsatt lever rundt 15 prosent av norske høner i bur. Hver burhøne har plass tilsvarende ett A4-ark å bevege seg på.

Kylling og kalkun: Både kyllinger og kalkuner er avlet til ekstrem vekst. De har problemer med å bevege seg og være i normal aktivitet. 

Sau: I vinterhalvåret står sauene inne i trange binger. Beiteperioden kan bli pinefull på grunn av utilstrekkelig tilsyn, rovdyr og parasitter.

Les mer om:

Dyrevernalliansen har oppnådd: 

  • Sunnere kyllinger i noen butikker: Rema 1000 har sluttet å selge kyllinger med ekstrem vekst, og selger nå bare sunnere kylling. 
  • Færre burhøner: Rema 1000, Meny, Joker, Kiwi og Spar har sluttet å selge egg fra burhøner. Bare Coop selger fortsatt buregg. 
  • Færre kyr på bås: Forbud mot å bygge nye båsfjøs. 
  • Forbud mot å kastrere grisunger uten bedøvelse: Før var det lov for bonden å skjære ut testiklene på grisunger selv, uten bedøvelse. 

Nå arbeider Dyrevernalliansen for:

  • Løsdrift for alle husdyr, for eksempel slutt på båsfjøs og burhøns
  • Noe å gjøre for alle husdyr, for eksempel mat de kan lete etter
  • Mulighet til å være ute for flere landbruksdyr, for eksempel okser og griser
  • Sunnere raser i kylling- og kalkunoppdrett
  • Forbud mot amputasjoner og annen smertefull praksis, for eksempel kirurgisk kastrering av gris
  • At støtteordningene i landbruket vris til å belønne dyrevelferd 

Dyrevernalliansen samarbeider med dagligvarekjeder og bønder om tiltak som gir bedre dyrevelferd. Vårt fokus er løsninger som kan gjennomføres i praksis. Vi har lansert Dyrevernmerket, som garanterer mat fra dyr med  bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. 

Vi påvirker politiske beslutninger, og setter dyrevern på dagsordenen i Stortinget og regjeringen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!