Fisk

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives intensivt for å få størst mulig profitt. Dette fører til problemer høy dødelighet, sykdommer og parasittplager, med lite hensyn til enkeltindividene. De kan ikke fremme sine egne krav. Derfor blir de ofte oversett. Du kan bidra til å endre dette.  

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives intensivt for å få størst mulig profitt. Dette fører til problemer høy dødelighet, sykdommer og parasittplager, med lite hensyn til enkeltindividene. De kan ikke fremme sine egne krav. Derfor blir de ofte oversett. Du kan bidra til å endre dette.  

Fiskeoppdrett og oppdrettsfisk

Fisk reagerer adferdsmessig på smerte. Tilsvarende som hos pattedyr, har fisk smerte-nociceptorer (spesialiserte celler som oppfatter smerte) og nervebaner til transport av smertesignaler til hjernen. Fisk er derfor omfattet av dyrevelferdsloven.

Fiskenæringen ønsker å produsere flest mulig fisk, mest mulig effektivt. En voksen laks i vanlig fiskeoppdrett har derfor bare i gjennomsnitt volumet av et badekar med vann til rådighet. Den intensive driften i fiskeoppdrettsnæringen medfører produksjonsrelaterte sykdommer og lidelser for fiskene. Sykdomsutbrudd, redusert vekst, apati, adferdsforstyrrelser (f. eks. rulling, hopping) og skader på finner og hud er gjerne tegn på stress og dårlig velferd. Disse typiske produksjonslidelsene forekommer sjelden eller aldri hos villfisk. 

Myndighetene har gitt svært vage bestemmelser om drift av fiskeoppdrettsanlegg. Den tillatte behandlingen av fisken er derfor i større grad basert på praktiske vurderinger og lønnsomhet, enn på fiskens behov.

Les fakta om fiskeoppdrett

Dyrevernalliansen har oppnådd: 

  • Etter press blant annet fra Dyrevernalliansen vedtok Fiskeri- og kystdepartementet i 2006 forbud mot bedøvelse med CO2. Bedøvelse med C02 har vært vanlig praksis i mange år, og antas å gi fiskene en opplevelse av kvelning. Forbudet trådte i kraft i 2012
  • Deltatt i flere høringer om fiskens evner til å føle smerte og frykt
  • Skrevet innlegg i både lokale og nasjonale medier for å spre informasjon om fiskens lidelser
  • Opplyst publikum om hvordan fiskeoppdrett drives, og hvilke alternativer som finnes til fiskemat gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og Dyrevernalliansens medlemsmagasin

Nå arbeider Dyrevernalliansen for: 

  • Å bedre behandlingen av fisk, blant annet gjennom innføring av stressreduserende tiltak
  • Å stanse triploid laks fra å tas i bruk i stor skala, da disse laksene opplever betydelig større velferdsproblemer
  • Å innføre miljøberikingstiltak
  • Å informere myndigheter, næringsutøvere og publikum om fiskens evner til å føle smerte og frykt

Dyrevernalliansen opprettholder en dialog med fiskeoppdrettsnæringen, forskere og myndigheter for å sette fokus på fiskevelferd generelt.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!