Fisk

Fiskeoppdrett og oppdrettsfisk

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives svært intensivt, med lite hensyn til enkeltindividene. Vanskapte, parasittbefengte, syke og stressede fisker er vanlig i norsk fiskeoppdrett.

I Norge framavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert år. Fiskeoppdrett drives svært intensivt, med lite hensyn til enkeltindividene. Vanskapte, parasittbefengte, syke og stressede fisker er vanlig i norsk fiskeoppdrett.

Fisk reagerer adferdsmessig på smerte. Tilsvarende som hos pattedyr, har fisk smerte-nociceptorer (spesialiserte celler som oppfatter smerte) og nervebaner til transport av smertesignaler til hjernen. Fisk er derfor omfattet av dyrevelferdsloven.

Fiskenæringen ønsker å produsere flest mulig fisk, mest mulig effektivt. En voksen laks i vanlig fiskeoppdrett har derfor bare i gjennomsnitt volumet av et badekar med vann til rådighet. Den intensive driften i fiskeoppdrettsnæringen medfører produksjonsrelaterte sykdommer og lidelser for fiskene. Sykdomsutbrudd, redusert vekst, apati, adferdsforstyrrelser (f. eks. rulling, hopping) og skader på finner og hud er gjerne tegn på stress og dårlig velferd. Disse typiske produksjonslidelsene forekommer sjelden eller aldri hos villfisk. 

Myndighetene har gitt svært vage bestemmelser om drift av fiskeoppdrettsanlegg. Den tillatte behandlingen av fisken er derfor i større grad basert på praktiske vurderinger og lønnsomhet, enn på fiskens behov.

Les fakta om fiskeoppdrett

Dyrevernalliansen arbeider for fisk i oppdrett

Dyrevernalliansen arbeider med å informere myndigheter, næringsutøvere og publikum om fiskens evner til å føle smerte og frykt. Vi ønsker dermed å bedre behandlingen av fisk, blant annet gjennom innføring av stressreduserende tiltak.

Etter press blant annet fra Dyrevernalliansen vedtok Fiskeri- og kystdepartementet i 2006 forbud mot bedøvelse med CO2. Bedøvelse med CO2 har vært vanlig praksis i mange år, og antas å gi fiskene en opplevelse av kvelning. Forbudet trådte i kraft i 2012.

Dyrevernalliansen opplyser publikum om hvordan fiskeoppdrett drives, og hvilke alternativer som finnes til fiskemat.

Vi arbeider for å stanse triploid laks fra å tas i bruk i stor skala, da disse laksene opplever betydelig større velferdsproblemer.

Dyrevernalliansen opprettholder en dialog med fiskeoppdrettsnæringa, forskere og myndigheter for å innføre miljøberikingstiltak og for å sette fokus på fiskevelferd generelt.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!