Forsøksdyr

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi prioriterer smertefulle dyreforsøk.

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi prioriterer smertefulle dyreforsøk.

Forsøksdyr ligner mennesker så mye at de brukes som modeller for oss selv. Samtidig påføres de smerter som vi ville kalt tortur overfor et menneske.

Dyreforsøk kan være vitenskapelig upålitelige: Både individuelle forskjeller hos forsøksdyrene og artsforskjeller kan gi misvisende svar.

Vi arbeider for: 

 • En offentlig komité for vurdering av prinsipielle spørsmål om dyreforsøk.
 • Et statlig fond for alternativer til dyreforsøk. 
 • Avvikling av dyreforsøk der det finnes alternativer.

Les mer om:

Dyrevernalliansen har oppnådd:

 • Forbud mot Norges mest smertevoldende dyreforsøk. Testing av gift i blåskjell ble tidligere gjennomført på rundt 4.000 dyr hvert år. Også EU har forbudt dyreforsøkene etter at Norge gjorde det.
   
 • Delfinansiert en modell for kunstig hud og slimhinne. Modellen erstatter blant annet forsøk på brannskadet hud, som er blant de mest smertevoldende dyreforsøkene.
   
 • Et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk: Norecopa. Norecopa arbeider både for å redusere antall forsøksdyr, redusere lidelse og erstatte dyreforsøkene.

Dyrevernalliansen samarbeider med forskere, og påklager tillatelser til dyreforsøk.

Zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, er oppnevnt av Mattilsynet som nasjonal ekspert på alternativer til dyreforsøk.

Visste du at:

 • Det finnes ca. 65 forsøksdyravdelinger i Norge.
 • Det brukes rundt to millioner forsøksdyr i året.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!