Forsøksdyr

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi jobber spesielt for å stoppe smertefulle dyreforsøk.

Dyrevernalliansen arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable. Vi jobber spesielt for å stoppe smertefulle dyreforsøk.

Forsøksdyr ligner mennesker så mye at de brukes som modeller for oss selv. Samtidig påføres de smerter som vi ville kalt tortur overfor et menneske.

Dyreforsøk kan være vitenskapelig upålitelige: Både individuelle forskjeller hos forsøksdyrene og artsforskjeller kan gi misvisende svar.

Les mer om:

Dyrevernalliansen har oppnådd:

  • Forbud mot Norges mest smertevoldende dyreforsøk. Testing av gift i blåskjell ble tidligere gjennomført på rundt 4.000 dyr hvert år, men er nå forbudt. Som følge av det norske forbudet er disse dyreforsøkene nå også blitt forbudt i EU. Titusener av dyr spares for lidelse hvert år.
  • Delfinansiert en modell for kunstig hud og slimhinne. Modellen erstatter blant annet forsøk på brannskadet hud, som er blant de mest smertefulle dyreforsøkene som finnes. Forskningen er et internasjonalt gjennombrudd.
  • Vært med på å starte Norecopa, som er et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk.
  • Oppnådd bedre rapportering av dyreforsøk, som er viktig for å målrette tiltak for forsøksdyrene.

Dyrevernalliansen samarbeider med forskere, og påvirker holdninger i vitenskapelige miljøer. Vi bidrar med fagkompetanse til Mattilsynets vurderinger av dyreforsøk og alternativer.

Uten Dyrevernalliansen ville flere smertefulle dyreforsøk fortsette som før. 

Visste du at:

  • Det finnes ca. 65 forsøksdyravdelinger i Norge.
  • Det brukes omlag 2 millioner forsøksdyr i året.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!