Andre dyr

Kjæledyr som hund, katt og kanin, dyr i sirkus og dyrepark, hest, reinsdyr, oppdrettsfisk og ville dyr som utsettes for jakt

Elefanter i sirkus. Uetisk avl på hund. Hjemløse katter. Sykdom og skader i fiskeoppdrett. Dyrevernalliansen gjør en innsats for å hjelpe dem alle.

Elefanter i sirkus. Uetisk avl på hund. Hjemløse katter. Sykdom og skader i fiskeoppdrett. Dyrevernalliansen gjør en innsats for å hjelpe dem alle.

I Norge finnes det mange tusen familiedyr, som hund, katt og hest. Manglende kunnskap og dårlige holdninger kan føre til sykdom og vantrivsel.

Reptiler som slanger og øgler er ulovlige å holde i Norge, men smugles inn og avles opp av kyniske oppdrettere.

Sirkus og dyreparker viser frem dyr som underholdning, ofte på bekostning av dyrenes velferd. 

Tamrein holdes i flokker på fjell og vidde. De er utsatt for underernæring og skader.

Havbruksnæringen drives så intensivt at oppdrettsfisk påføres sykdom og lidelse. 

Fugler og dyr i naturen utsettes for jakt og fangst som fører til forstyrrelser og skadeskyting.

Selv om Dyrevernalliansen prioriterer å hjelpe dyr i pelsdyroppdrett, landbruk og dyreforsøk, gjør vi også en innsats for disse andre dyrene.

Les mer om:

Dyrevernalliansens arbeid for forskjellige dyregrupper

Dyrevernalliansen påvirker myndighetene for regler som kan sikre dyr et bedre liv.

Vårt arbeid har blant annet gitt resultert i 16-års aldersgrense for å ha selvstendig ansvar for dyr, og forbud mot å reise fra dyr uten tilsyn.

Vi arbeider for å stoppe planer som kan føre til lidelser for dyr i fremtiden. Kampanjene våre har blant annet stoppet planer om å tillate hold av slanger og øgler i private hjem, og stopp av planer om å starte med pil- og buejakt på levende dyr.

Vi opptrer som en stemme for dyr i media og faglige fora. Blant annet er Dyrevernalliansen høringsinstans for Landbruks- og matdepartementet.

Slik kan du selv hjelpe dyr

Har du dyr selv eller kjenner andre dyreeiere? Skaff deg kunnskap om hva som gir dem et best mulig liv. 

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!