Hva gjør vi?

Hva jobber Dyrevernalliansen med?

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Vi er opptatte av å få til konkrete resultater for dyrene.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Vi er opptatte av å få til konkrete resultater for dyrene.

Dyrevernalliansen svekker pelsindustrien

Da Dyrevernalliansen ble startet i 2001, var dyrevern et helt ukjent tema i norsk politikk. Siden den gang har vi blant annet bidratt til at Arbeiderpartiet, Venstre og SV har vedtatt at pelsdyroppdrett må avvikles. Nå jobber vi for å øke motstanden også i de andre partiene.

I 2015 oppnådde Dyrevernalliansen et gjennombrudd i en sak vi jobbet med i mange år: Fôrfraktstøtten til pelsdyroppdrett ble fjernet. Med dette ble rundt halvparten av subsidiene til pels kuttet vekk.

Les også: Den politiske historien om pels

Bedre dyrevelferd i landbruket

alt

Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot kastrering av grisunger uten bedøvelse. Før kastrerte bøndene grisungene selv med kniv. Nå er det krav om at kun veterinærer får utføre operasjonen, med bedøvelse og smertestillende.

Tidligere var det vanlig at kyr stod på bås. Vi har bidratt til forbud mot å bygge nye båsfjøs, slik at dyrene får gå fritt. Vi har også bidratt til påbud om at alle kyr skal ha mykt liggeunderlag.

Dyrevernalliansens langvarige og utstrakte samarbeid med næringslivet har ført til at over 400 brands og selskaper har tatt dyreetiske hensyn.

Ett av mange eksempler på vårt næringslivsarbeid er at REMA 1000, Meny og Choice Hotels har sluttet å selge buregg etter dialog med oss. I 2015 inngikk vi et samarbeid med REMA 1000, hvor vi får mulighet til å hjelpe REMA 1000 å innføre konkrete forbedringer for dyr. 

Dyrevernalliansen stopper dyreforsøk

Biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag er oppnevnt av Mattilsynet som nasjonal ekspert for alternativer til dyreforsøk.

Dyrevernalliansen har stoppet flere grusomme dyreforsøk som ble utført på svært mange dyr. Blant annet har vi oppnådd forbud mot forsøk hvor syre sprøytes direkte inn i magen på dyrene, noe som kan være ekstremt smertefullt.

Dyrevernalliansen arbeider også for å få tatt i bruk vitenskapelige metoder som ikke involverer dyr. Vi har bidratt til å opprette Norecopa, som er et nasjonalt kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk. Vi har også delfinansiert forskning på ny metodikk, som har ført til at flere dyreforsøk kan avskaffes.

Vi styrker alle dyrs rettsvern

I 2015 innførte regjeringen en prøveordning med dyrepoliti etter påtrykk fra Dyrevernalliansen og mange engasjerte i befolkningen. Regjeringen gikk inn for den løsningen som Dyrevernalliansen anbefalte for satsing mot dyrevelferdskriminalitet. 

Dyrevernalliansen har bidratt til å endre reglene om aktivitetsnekt, som gjør at dyr kan tas fra mishandleren raskere enn før.

Både fysisk og psykisk vold mot dyr er forbudt. Norge er også et av få land som har forbudt seksuelt misbruk av dyr. Forbudene mot vold og seksuelt misbruk kom på plass etter kampanjer fra Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen informerer

altVi deler av vår fagkompetanse til politiske aktører, næringsliv, landbruksaktører og forbrukere. Med over 385.000 følgere på sosiale medier og mange tusen abonnenter på nyhetsbrev og medlemsblad, får vi spredd informasjon om dyrs behov og en dyreetisk livsstil til en betydelig andel av befolkningen. Med vår synlighet på sosiale medier gir vi også befolkningen innblikk i norske dyrs liv og en mulighet til å diskutere og reflektere over hvordan dyr har det i Norge i dag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!