Tildelinger i 2009

I 2009 fikk Dyrevernfondet inn 13 søknader for tilsammen cirka kr. 1.200.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

I 2009 fikk Dyrevernfondet inn 13 søknader for tilsammen cirka kr. 1.200.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

Velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon

Bioforsk økologisk, Møre og Romsdal
Oppvekstmiljøet har stor betydning for velferden til kalver i økologiske driftsformer. Bioforsk har som mål at dette prosjektet skal bidra til å bedre dyrevelferden i økologsik kalvehold. Det skal blant annet utarbeides et system for vurdering av kalvevelferd på gårdsnivå.

Prosjektet har publisert følgende rapport: Henriksen, B., Hansen, B. m. fl., Helse- og velferdsplanlegging i økologisk produksjon – med egen protokoll for kalv, Bioforsk rapport, 7, 75,  2012.

Bokutgivelse: Kommentarutgave til dyrevelferdsloven

Privat søknad fra Fjaler kommune i Sogn og Fjordane
I 2010 trer den nye dyrevelferdsloven i kraft. Målet med en kommentarutgave er å gjøre innholdet i dyrevelferdsloven og rettskildene mer tilgjengelige, og dermed øke kunnskapsnivået innen dyrevernrett. Forfatterne, jurist Inger Helen Stenevik og veterinær Cecilie Mejdell, forventer at boka skal bidra til at dyr får det vern de er tiltenkt i loven. Boka ble utgitt ved Universitetsforlaget i 2011.

Forskning på økologisk kalv

Veterinærinstituttet i samarbeid med Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO) og Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Oslo og Akershus
I konvensjonelt nosk landbruk blir kalven straks etter fødselen separert fra kua. Forskere ved Veterinærinstituttet mener at denne adskillelsen er ikke naturlig, og tar lite hensyn til dyrenes velferd. Hovedmålet med dette prosjektet er å finne det optimale økologiske oppdrettsystemet for kalver de første 12 leveukene. To stipendiater er med i prosjektet, hvorav en forsker på markedsføring av kalvekjøtt og den andre forsker på selve husdyrproduksjonen. Her kan du lese mer om selve prosjektet.

Utvikling av fiskevaksiner: Evaluering av dagens praksis, regelverket, og potensialet for å anvende de 3R-ene

Norecopa, Oslo
I mange år har fisk dominert statistikken over antallet dyr som brukes i forskning. Med dette prosjektet vil Norecopa foreta en kritisk gjennomgang av dagens bruk av fisk som forsøksdyr, noe som vil kunne bidra til å sette fart på arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Innen forskning med fisk er det stort potensiale for å erstatte forsøksdyr med alternativer, bruke færre forsøksdyr i hvert studie, samt forbedre forsøksprosedyrene slik at dyr spares for lidelser.

Prosjektet har publisert følgende rapport: Ellingsen, K. and R. Gudding, The potential to increase use of the 3Rs in the development and validation of fish vaccines, Veterinærinstiuttet, 2009.