Tildelinger i 2008

I 2008 fikk Dyrevernfondet inn ti søknader for tilsammen cirka kr. 1.000.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

I 2008 fikk Dyrevernfondet inn ti søknader for tilsammen cirka kr. 1.000.000,-. Her er oversikt over de prosjektene som fikk støtte:

Alternativ til bruk av levende storfe i undervisning

Norges veterinærhøgskole (NVH), Oslo
Undervisning og trening i inseminasjon, drektighetsdiagnostikk og palpering av eggstokker hos storfe foregår i dag på levende dyr på slakterier, ved Norges veterinærhøgskole og ute i besetninger. Redusert bruk av levende dyr i slik undervisning er et framtidig mål, både nasjonalt og internasjonalt. Knut Karlberg (NVH) og Per Gillund (Geno) har derfor i samarbeid med SINTEF startet et prosjekt for utvikling av kunstig organ til undervisningsfomål.

Prosjektet pågår fortsatt: En har klart å fremstille en naturtro modell av det som betegnes som membranglipp. Det vil si at en kjenner to fosterhinner hos kua fra cirka 5 ukers drektighet gjennom livmorveggen. Når det gjelder å lage en naturtro livmor gjenstår kun noen detaljer. Det som en foreløpig ikke har klart å kombinere, er å montere den naturtro modellen av fosterhinnene inn i modellen av livmora og fortsatt kunne kjenne membranglippet. Det arbeides videre med å finne en løsning.

Et paper er presentert på konferansen september 2015: Gillund, P.(GENO) and Karlberg, K. (NMBU), "Artificial organs for training in insemination and early pregnancy diagnostic in cattle", Paper presented at the ESDAR Conference 19 September 2015.

 

Tiltak mot skadeskyting

Høgskolen i Hedmark
Prosjektet har som mål å utvikle en testmetodikk som kan kvalitetssikre jaktammunisjon, ved Høgskolen i Hedmark. På sikt kan dette bidra til et bedre regelverk som forhindrer at ammunisjon med stort potensiale for skadeskyting, blir sluppet på markedet. Studien resulterte i en kronikk på Forskning.no og en fagartikkel, som førte til debatt om temaet over hele Skandinavia.

Følgende fagartikkel er publisert:  Stokke, S., Botten L., og Arnemo, J., ''Blyrester fra jaktkuler i viltkjøtt – en helserisiko?'', Norsk Veterinærtidsskrift, 6, 2010.
 

Multimediarom som alternativ til dyreforsøk i undervisning

Norges veterinærhøgskole (NVH), Oslo
Prosjektet er etablering av et multimediarom for alternativer til dyreforsøk, ved Norges veterinærhøgskole. At studenter og lærere kan se og prøve ut alternativene vil kunne bidra direkte med å erstatte bruk av dyr. I tillegg kan multimediarommet også ha en viktig holdningsskapende effekt. Her kan du lese mer om multimediarommet.
 

Utstyr i stedet for dyreforsøk i undervisning

Universitetet i Bergen, Hordaland
Innkjøp av utstyr for alternativer til dyreforsøk, ved Universitetet i Bergen. Dette vil ikke bare kunne bidra direkte med å erstatte bruk av dyr, men også ha en viktig holdningsskapende effekt. Her kan du se noen av alternativene som er kjøpt inn og tatt i bruk.
 

Skille av kalv og ku etter fødselen

Veterinærinstituttet
Litteraturstudie omhandler smitteoverføring mellom mor og kalv når disse oppstalles sammen. Forholdet mor-kalv er et viktig og aktuelt dyrevernområde, og denne undersøkelsen kan bidra til å avklare relevante problemstillinger og anbefale praktiske tiltak som kan bedre velferden for mange dyr.

Litteraturstudien er publisert i form av to artikler: 
Grøndahl, A. M., J.F. Johnsen og C. Mejdell, ''Gi kalven mer melk!'', Norsk Veterinærtidsskrift, 4, 2011.
Grøndahl, A. M., J.F. Johnsen og C. Mejdell, ''Overføring av smittestoffer fra ku til kalv i melkefôringsperioden – en litteraturstudie'', Norsk Veterinærtidsskrift, 4, 2011.