Tildelinger i 2019

I 2019 skal kr 719.100 deles ut. Her er oversikt over prosjektene som får støtte fra Dyrevernalliansens forskningsfond:

ku kalv

To av prosjektene som får støtte har fokus på samvær mellom melkekua og kalven. I Norge er det foreløpig uvanlig i melkeproduksjon å la kalven få være med mor, men de siste årene har det blitt økt oppmerksomhet om temaet hos både bønder og forbrukere.

Foto: Iselin Linstad Hauge

I 2019 skal kr 719.100 deles ut. Her er oversikt over prosjektene som får støtte fra Dyrevernalliansens forskningsfond:

Miljøberikelse for laks

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), ansvarlig forsker: Ruth Newberry.
Prosjektets tittel: Non-invasive surveillance for safeguarding the welfare of salmonid fish in aquaculture
Prosjektet skal se på effekt av miljøberikelse på dyrevelferd under oppal av laks, og utvikle indikatorer for stress og velferd for fisk som holdes i intensiv produksjon. Resultatene skal publiseres i en vitenskapelig artikkel, desember 2020.

Wikipedia for forsøksdyr 

Norecopa, Veterinærinstituttet, ansvarlig forsker: Adrian Smith.
Prosjektets tittel: Integrering av en «Refinement Wiki» i Norecopas nettsider
Dette er et slags Wikipedia der forsøksdyrbrukere kan legge inn informasjon, råd og ressurser om forbedring av dyreforsøk som fortsatt utføres. Denne løsningen vil bli tilbudt som ressurs til det internasjonale forsøksdyrmiljøet, og vil gjøre informasjon enklere tilgjengelig.

Workshop for ku-kalv-samvær

Veterinærinstituttet, ansvarlig forsker: Julie Føske Johnsen.
Prosjektets tittel: Workshop for interessenter: ku og kalv sammen
Det vil bli arrangert en workshop der ku-kalv-samvær og SmartCalfCare-løsningen i forsøksfjøset på NMBU vil bli vist frem og diskutert. SmartCalfCare er en innredning/binge tilpasset moderne løsdriftsfjøs som gjør det mulig for ku og kalv å være sammen deler av døgnet, som for tiden testes i melkeku-fjøset på Senter for Husdyrforsøk i Ås. I tillegg til å evaluere dette pilotprosjektet, vil det også være et fokus på hvordan det kan tilrettelegges for ku og kalv samvær i fremtidens fjøs, og hvilke fordeler og ulemper en slik løsning vil ha for bonden.

Sambeiting for ku-kalv-samvær

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), ansvarlig forsker: Juni Rosann Johanssen.
Prosjektets tittel: Melkeku og kalv sammen på beite – et driftsopplegg for bedre dyrevelferd
Hovedmålet er å etablere driftssystemer for lengre tids samvær og sambeiting mellom ku og kalv i melkeproduksjon, med fokus på norske forhold. Det skal utføres intervjuer av bønder fra 10 ulike gårder, atferdsobservasjoner av ku og kalv, og utprøving av sambeite våren 2020. Resultatene vil bli analysert og publisert i en rapport høsten 2021. Informasjonen fra intervjuene vil gi økt kunnskap om hvordan driftssystemene kan tilpasses for bedre dyrevelferd og mulighet for mer naturlig atferd for både ku og kalv i Norge.

  Vis kilder