Tildelinger

Dyrevernfondet mottar omlag ti søknader hvert år. Søknadene behandles av en komité, og det deles ut ca. kr. 250.000,- hvert år.

Dyrevernfondet mottar omlag ti søknader hvert år. Søknadene behandles av en komité, og det deles ut ca. kr. 250.000,- hvert år.

I menyen finner du nærmere opplysninger om hvilke prosjekter som har mottatt støtte tidligere år.

NB: Fra 2013 vil det ikke bli utdelt flere midler før ny finansiering er på plass. Det vil bli oppdatert informasjon om pågående prosjekter.