Tildelinger

Dyrevernfondet mottar omlag ti søknader hvert år. Søknadene behandles av en komité, og det deles ut ca. kr. 250.000,- hvert år.

Dyrevernfondet mottar omlag ti søknader hvert år. Søknadene behandles av en komité, og det deles ut ca. kr. 250.000,- hvert år.

I menyen finner du nærmere opplysninger om hvilke prosjekter som har mottatt støtte tidligere år.

NB: Fra 2013 vil det ikke bli utdelt flere midler før ny finansiering er på plass. Det vil bli oppdatert informasjon om pågående prosjekter.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!