Søknader

Utlysning av midler skjer hvert år innen 30. september hvert år. Utlysningen gjøres kjent på relevante forsknings- og utdanningssteder. Vurderingen av innkomne søknader avsluttes senest innen 30. november samme år.

Det kan for 2019 søkes om maksimalt kr 300.000 per prosjekt.

Det er ikke etablert eget søknadsskjema, men alle søknader må oppfylle visse søknadskriterier. Les mer: Søknadskriterier 

Søknader med vedlegg sendes skriftlig og signert til: post@dyrevernfondet.no