Søknader

Dyrevernfondets utlysning av midler

Utlysning av midler skjer hvert år innen utgangen av mai måned. Utlysningen skal gjøres kjent på relevante forsknings- og utdanningssteder.
Last ned utlysningsplakaten her (pdf 1Mb).

Søknadens størrelse

Det kan søkes om maksimalt kr 200.000 per prosjekt.

Søknadsfrist og innsending

Det er ikke etablert eget søknadsskjema, men alle søknader må oppfylle visse søknadskriterier.

Sjekk søknadskriteriene her!

Fra 2013 vil det ikke bli utdelt flere midler, før ny finansiering er på plass. Derfor er det per i dag ikke aktuelt å sende søknader til fondet. Normalt bruker fondet å ha én årlig søknadsfrist, som er 1. september. 

Søknader med vedlegg sendes skriftlig med 1 signert original og 2 kopier til:

Dyrevernalliansen
Brennerivn. 7
0182 Oslo

Merk konvolutten: ”Dyrevernfondet”.

Behandling av søknader

Vurderingen av innkomne søknader tar maksimalt 3 måneder.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!