Om Dyrevernfondet

Dyrevernfondets formål er å støtte forskning som kommer dyr til gode.

Dyrevernfondets formål er å støtte forskning som kommer dyr til gode.

Dyrevernfondets formål

Dyrevernfondets formål er å finansiere forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis tilskudd til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. Relevante masteroppgaver blir også vurdert. 

Fondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

Prioriterte områder

Dyrevernfondet prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold:

  • Dyr i intensivt landbruk
  • Dyr i fiskeoppdrett
  • Forsøksdyr

Dyrevernalliansen kan fastsette mer spesifikke formål for prosjektene de enkelte år.

Forskere eller institusjoner kan også inviteres til å søke på prosjekter som utlyses gjennom Dyrevernfondet. 

Eksempler på forsknings- og utviklingsprosjekter vi har støttet

  • Kunstig hudmodell for å redusere bruk av forsøksdyr (Universitetet i Tromsø).
  • Naturlig melkefôring av kalver (Veterinærinstituttet i samarbeid med Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO) og Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB)).
  • Utvikling av fiskevaksiner: Evaluering av dagens praksis, regelverket, og potensialet for å anvende de 3R-ene (Norecopa).
  • Multimediarom som alternativ til dyreforsøk i undervisning (Norges veterinærhøgskole).

Drift av Dyrevernfondet

Dyrevernfondet ble opprettet i 2008 og eies av Dyrevernalliansen. I perioden 2008–2012 delte Dyrevernfondet ut over én million kroner. I perioden 2013–2018 var Dyrevernfondet tomt, og delte derfor ikke ut midler. Fra og med 2019 vil Dyrevernfondet igjen dele ut midler. 

Finansiering av Dyrevernfondet

Dyrevernfondet oppnår sine midler fra bedrifter og private givere. Dette innebærer at summen som deles ut, kan variere fra år til år. Din bedrift kan bli Forskningsfadder og bidra til forskning som hjelper dyr.

Visste du at:

Dyrevernfondet har delt ut over 1 million kroner mellom 2008 og 2012.