Om Dyrevernfondet

Dyrevernfondets formål er å støtte forskning som kommer dyr til gode.

Dyrevernfondets formål er å støtte forskning som kommer dyr til gode.

Dyrevernfondets formål

Dyrevernfondets formål er å finansiere forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis tilskudd til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving.

Dyrevernalliansen kan fastsette mer spesifikke formål for prosjektene de enkelte år.

Fondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

Drift av Dyrevernfondet

Dyrevernfondet ble opprettet i 2008 og eies av Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansens sekretariat har ansvar for driften av fondet. Det oppnevnes en egen komité som skal vurdere innkomne søknader. Komiteen nedsettes for fire år av gangen. For perioden 2008–2011 er komiteen sammensatt av:

  • Biolog Anton Krag (leder)
  • Professor Guri Larsen
  • Veterinær Toralf Metveit
  • Sivilagronom Marianne Kulø

Finansiering av Dyrevernfondet

Dyrevernfondet oppnår sine midler fra eksterne finansieringskilder. Dette innebærer at summen som deles ut, kan variere fra år til år.

Visste du at:

Dyrevernfondet har delt ut over 1 million kroner mellom 2008 og 2012.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!