Kontakt

Du kan kontakte Dyrevernfondet ved å sende e-post til post@dyrevernfondet.no.

Du kan kontakte Dyrevernfondet ved å sende e-post til post@dyrevernfondet.no.

Kontaktinformasjon:

Dyrevernfondet
c/o Dyrevernalliansen
Brennerivn. 7
0182 Oslo

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!