Bidra

Dyrevernfondet finansieres av privatpersoner og bedrifter som har et ønske om å støtte forskning som kommer dyr til gode. Også du eller din bedrift kan bidra til dette initiativet!

Dyrevernfondet finansieres av privatpersoner og bedrifter som har et ønske om å støtte forskning som kommer dyr til gode. Også du eller din bedrift kan bidra til dette initiativet!

Husk at gaver mellom kr 500 og kr 30.000 gir grunnlag for skattetrekk for både privatpersoner og firmaer. Skattefradraget er på 24 prosent.

Eksempel:

Hvis du gir 30.000 kroner til dyrene, får du 7.200 kroner i skattefradrag. Dermed har du egentlig gitt 22.800 kroner, men dyrene får 30.000 kroner.

Alle enkeltgaver kan betales direkte inn på konto 0539.59.80396. Eventuelt kan du kontakte fondets sekretariat for en giro.

Ta kontakt dersom din virksomhet/bedrift ønsker å inngå en sponsoravtale. Din støtte vil bidra til kunnskap som bidrar til å fremme dyrs interesser!

Du kan også bidra ved å skrive ut og henge opp utlysningsplakaten!

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!