Velkommen

Dyrevernalliansens forskningsfond har til formål å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Dyrevernfondet prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold. 

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. Også relevante masteroppgaver vil bli vurdert. 

Dyrevernfondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

For 2019 utlyser vi én million kroner. Søknadsfrist er 1. oktober 2019.