Velkommen

Dyrevernfondet er Dyrevernalliansens forskningsfond. Fondets formål er å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd.

Fondet støtter forskning på alle nivåer, både grunnforskning og anvendt forskning. Dette inkluderer masteroppgaver. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. En rekke fagområder er relevante innen naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.

Fondet legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

NB: Fra 2013 vil det ikke bli utdelt flere midler, før ny finansiering er på plass. Det vil bli oppdatert informasjon om pågående prosjekter.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!