Hva er dyrevelferd?

Dyrevelferd defineres som ”Individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø”. Dyr har behov som må dekkes for at velferden skal være god.

Dyr har behov for aktivitet

Akkurat som oss har dyr behov for å være i aktivitet, for å kjenne seg fornøyde og holde seg i god form. I mange dyrerom er det trangt om plassen, noe som reduserer dyras mulighet til aktivitet. Lite bevegelse gir rastløshet og dårlig helse.

Dyr har behov for positivt samvær med artsfrender

For å kjenne seg trygge og trives har dyrene behov for å være sammen med andre dyr de kjenner og liker. Hvis dyrene står for trangt eller kjeder seg, begynner de sterkeste lett å plage de mindre eller svakere. Å leve sånn over lengre tid kan gjøre svake dyr deprimerte.

Dyr har behov for å utforske

I naturen er det viktig for dyr å undersøke omgivelsene og søke etter mat. Dette er så grunnleggende behov for dem, at selv om vi gir dyra nok mat og trygge omgivelser, har de fortsatt et stort behov for stadig å prøve seg på nye ting og få nye inntrykk. Ensformige omgivelser over lengre tid gjør derfor dyr frustrerte.

Dyr har behov for å holde seg velpleide og rene

Alle dyr har behov for å holde seg velpleide, og bruker tid på å stelle seg. Ofte hjelper de hverandre med dette, noe som også kan være en form for sosial omgang.

De fem frihetene for dyr

Disse fem frihetene er internasjonalt aksepterte prinsipper for god dyrevelferd:

1. Frihet fra sult og tørste
2. Frihet fra fysisk ubehag
3. Frihet fra smerte, skade og sykdom
4. Frihet fra angst og frykt
5. Frihet til å utføre naturlig adferd

Dyrevelferd kan måles

Dyrevelferden kan måles ved hjelp av helsetilstand, fysiologiske registreringer og atferd. Hvor grensen går for uakseptabelt dårlig dyrevelferd, er derimot et etisk spørsmål som beror på holdninger.

Dyreeier påvirker dyrevelferden

Forholdet mellom dyr og eier har betydning for velferden. Uvennlig, uforutsigbar eller brutal behandling gir fryktsomme dyr og redusert dyrevelferd.

Fra bondesamfunn til moderne produksjon

I løpet av få generasjoner har dyreholdet i Norge forandret seg. Utfordringene knyttet til dyrevelferd har endret seg i takt med dette.

Eksempler på problematiske forhold i det gamle bondesamfunnet kunne være trange og mørke fjøs, dårlig inneklima om vinteren og fôrknipe på vårparten. Slike dyrevelferdsproblemer kunne tilskrives ressursmangel eller kunnskapsbrist.

Årsakene til dyrevelferdsproblemene i moderne produksjon er av en helt annen type. I dag har vi tilstrekkelig kunnskap og ressurser til å tilby dyrene optimale forhold, men nå er det i stedet kravene til økonomiske resultater og effektivitet som er de begrensende faktorene.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!