Dyrevelferd på læreplanen

Dyrevelferd står på læreplanen som kompetansemål i naturfag for 4. klassetrinn. Her fåstslås det:

”Det er et mål for opplæringen at elevene skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger”. 

Dyrevelferd kan dessuten brukes som tema i en rekke andre fag. For eksempel i RLE  for 10. årstrinn, i hovedområdet ”Filosofi og etikk”.

På sidene for grunnskolen får du inspirasjon til hvordan elevene i din klasse kan oppnå dette målet, samt materiell dere kan bruke i undervisningen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!