Ungdomsskole

Dyrevelferd kan brukes som tema i KRLE  for 10. årstrinn, i hovedområdet ”Filosofi og etikk”. Dyrevelferd er et tema alle har et forhold til, og som engasjerer elevene.

Dyrevern Ung har utformet et hefte med tekster og oppgaver om dyreforsøk. Det er lett å tilpasse undervisningen til den enkeltes nivå. Les mer om tilpasning til KRLE i lærerveiledningen under. 

Dyreforsøk og etikk - et hefte for KRLE

Lærerveiledning til heftet

Heftet er laget for å:

  • oppfylle konkrete mål i Kunnskapsløftet
  • få i gang gruppediskusjon, tanker og refleksjon rundt temaet dyreforsøk
  • favne både elever med spesielle behov, og dem som har lettere for å mestre
  • ta opp temaer som elevene er opptatt av i hverdagen og kjenner seg igjen i
  • gjøre det lett for elevene å forstå nytteverdien av kunnskapen
  • sikre at alle har noe å bidra med, og gi mestringsfølelse

 

Anbefalinger fra lærere og forsøksdyrekspert

Heftet har høstet gode tilbakemeldinger fra lærere i ungdomsskolen:

"Heftet tar opp mange problemstillinger og virker gjennomarbeidet. Problemstillingen dyretesting og kosmetikk var det mange elever som hadde et forhold til."

"(Elevene) virket engasjerte og det var lett å få i gang en diskusjon."

"Et godt utgangspunkt for diskusjoner som enhver elev bør ha forutsetninger for å delta i."

 

Heftet anbefales også av veterinær Adrian Smith:

"Heftet gir en god innføring i de etiske dilemmaene ved bruk av dyr i forskning og undervisning. Informasjonen i heftet er saklig og det stilles mange sentrale spørsmål som elevene blir oppfordret til å sette seg inn i på egenhånd."

Smith er tidligere leder for Forsøksdyravdelingen ved Norges Veterinærhøgskole, og har siden 2007 vært sekretær for Norecopa (nasjonal plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk).

Er du lærer?

Få heftet "Dyreforsøk og etikk" gratis tilsendt, bestill her.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!