Insekter og småkryp

Det barna erfarer om insekter og andre småkryp, kan bidra til deres utvikling av empati for alle levende vesener.

Det barna erfarer om insekter og andre småkryp, kan bidra til deres utvikling av empati for alle levende vesener.

Insekter og småkryp som tema i barnehagen

Insekter og andre småkryp kan være en fin inngangsport for utvikling av empati for alle levende vesener – alt liv har en verdi i seg selv. Empati er ikke en statisk egenskap, den må stimuleres for å utvikle seg. Ivaretakelse av insekters og andre dyrs velferd er en viktig del av dette. Når barn får mulighet til å lære seg å ta andre levende veseners perspektiv, kan senere dyreplageri og voldelig atferd forebygges. 

I barnehagen har vi en unik mulighet til å prege barna tidlig. Vi er eksempler for barna våre. Barna gjør som vi gjør. En forutsetning er kunnskap. Når vi kjenner til noe, tar vi også ansvar for det. Kunnskap om insekter kan vekke barnas engasjement for å verne om naturen og dyrene.

altUndring og samtale

 • Hva er et insekt?
 • Er det mange forskjellige typer insekter?
 • Hvordan lever insektet?
 • Hvordan får det tak i mat?
 • Hva spiser det?
 • Hva gjør de? Hvorfor er det viktig at de finnes i naturen?
 • Samarbeider de når de skal lage noe/få til noe?
 • Hvordan skal vi være mot dem? Hvorfor? 
 • Hvorfor er det viktig med regnskogen?
  Bor det mange insekter der?

Aktiviteteralt

 • Lag en fortelling: Et insekt sitter fast i et glass,
  et barn oppdager ham, osv...
 • Besøke aktuelle museer (zoologisk museum, botanisk hage o.l.)
 • Invitere noen til barnehagen som kan noe om insekter (zoolog)
 • Bruke internett/oppslagsverk til å finne ut mer sammen
 • Lage kongledyr, piperensedyr osv.
 • Se etter insekter i naturen, uten å forstyrre dem

Lage en skog i barnehagen

Lag noen trær i papp eller farget papir. fest disse på en plakat som viser himmel, bakken og jorda under bakken (røtter osv.).  Denne "skogen" kan endres gjennom årtidene. Barna kan gå flere turer i virkelig skog for å plukke naturlige gjenstander (blader, kongler, pinner, bark osv) for å feste/lime i deres skog.

Samtidig kan man begynne å introdusere insekter og andre småkryp i skogen. Man kan velge to eller flere, og spørre barna hva de syns om hvor de bor, hva de spiser osv. Så kan man gå i skogen for å observere med forstørrelsesglass og fotoapparat. Etter det kan barna begynne å tilføye småkryp i deres skog. Det finnes veldig fine insekter i plast.

Sangeralt

 • Barkebilleboogie (Øystein Sunde)
 • Lille Petter edderkopp
 • Tordivelen og Flua (Alf Prøysen)

Regler

 • Ormen den lange
 • Herr Kakerlakk (Inger Hagerup)

Andre ressurser

 • Regnskogfondet om artsmangfoldet i regnskogen
 • Forskerfrø om Naturen som arena for medvirkning i barnehagen
 • Boka "Den lille larven Aldrimett" av Eric Carle: Larven Aldrimett spiser seg gjennom ukedager, epler, jordbær og faktisk også sidene i boka. En dag blir den mett, og blir en sommerfugl.
 • Boka "Surremus og hjemmeleksene" av Peral og Schmurl: Surremus har fått en hjemmelekse på skolen. Hun skal ta med seg et dyr fra hagen. Men hvilket skal hun velge. En maur er for liten, en snegle for sleip. Hva tror du hun finner til slutt?
 • Aktivitetsarket om maur

alt

alt

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!