Barnehage

Dyrevelferd kan brukes som tema for en rekke av målene i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Å vise barna hvordan en lytter til og kommuniserer med dyr, bidrar til deres sosiale kompetanse. Å være snill mot dyr kan være en fin innfallsvinkel til temaer som vennskap og omsorg.

I fagområdet Natur, miljø og teknikk inngår kjærlighet til naturen, og forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Et av målene er å få "erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon". Materiellet på disse sidene omhandler familiedyr, men kunnskapen om dyrenes sosiale behov er overførbare til landbruksdyr.

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!