Jeg trenger tips til produkter fri for dyretesting!

Publisert 08.02.2017

Trenger du tips til hva du skal velge av produkter som ikke er testet på dyr? Her får du forslag til de fleste produktene du trenger, fra merker som fås kjøpt i Norge.

Hvilke krav stilles til merkene som ikke er dyretestet?

Publisert 03.02.2011

For å sikre rettferdighet og ryddighet, krever Dyrevernalliansen at alle som oppføres på den grønne listen over kosmetikk som ikke er dyretestet, fyller ut et skjema. På skjemaet må de blant annet garantere at hverken ingredienser eller ferdig produkt blir dyretestet. Skjemaet må signeres av den som er ansvarlig for selskapet.

Selskaper som nekter å gi denne garantien, blir ikke oppført. Mange forsøker å argumentere for at de bør komme på den grønne listen, men vil likevel ikke undertegne. Det aksepterer vi ikke.

Vi lister også selskaper som har undertegnet tilsvarende avtaler med andre dyrevernorganisasjoner.

Hvorfor finner jeg ikke mitt merke på noen av listene over dyretesting?

Publisert 29.11.2010

Hvis du ikke finner ditt merke på noen av listene, er dette fordi vi eller andre ikke ennå har fått klarlagt dette merkets forhold til dyretesting.

Listene på denne kampanjesiden er den mest fullstendige oversikten over kosmetikk og dyretesting i Norge.

Fordi Dyrevernalliansen drives med et minimum av ressurser, har vi dessverre likevel ikke kapasitet til å holde oss fullstendig à jour med utviklingen i tilbudet. Noe av problemet er at det ofte tar lang tid å få svar fra kosmetikkselskapene. De fleste bruker flere måneder på å gi oss informasjonen vi trenger, og noen må vi arbeide med i flere år. Mange trenger hjelp og veiledning for å endre sin praksis.

Støtt arbeidet for å få produsentene til å slutte med dyretesting! Bli medlem i Dyrevernalliansen!

Kan man stole på Dyrevernalliansens lister?

Publisert 29.11.2010

Produsentene som står oppført som fri for dyretesting, har skriftlig bekreftet at de ikke tester ferdige produkter eller ingredienser på dyr. Dette tilsvarer en juridisk bindende kontrakt mellom produsenten og Dyrevernalliansen.

Å bryte denne kontrakten kan medføre straff etter markedsføringsloven, og dessuten negative medieoppslag, dårlig rykte og tap av kunder.

Produsentene som står oppført på vår liste over de som tester på dyr, har ikke villet skrive under på denne kontrakten. Dermed kan du regne med at de tester på dyr.

Hvis selskapet ikke står nevnt på noen av listene våre, betyr det at vi ikke har hatt kapasitet til å sjekke dem opp ennå. Vi jobber kontinuerlig med nye selskaper, så følg med på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på nyhetsbrevet for å få oppdateringer om kosmetikkmerker og dyretesting!

Hvorfor flyttes merker mellom listene?

Publisert 03.02.2011

Merkenavn som vi har listet fordi de oppfyller kravene til utenlandske dyrevernorganisasjoner, blir sjekket opp med jevne mellomrom. Merkenavn som er blitt fjernet fra utenlandske lister, blir da luket ut fra listene hos oss.

I tillegg jobber Dyrevernalliansen hele tiden med å få flere kosmetikkmerker til å slutte med dyreforsøk.

Disse prosessene gjør at selskaper og merkenavn iblant blir flyttet.

Hva er retningslinjene for Dyrevernalliansens oppføringer?

Publisert 10.02.2011

Her finner du retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!