Hvilke regler finnes om dyretesting i kosmetikken?

Publisert 12.04.2013

EU har vedtatt regler om dyretesting i kosmetikken. Disse gjelder for Norge også. Reglene bestemmer at:

- Fra 2004 er det forbudt å dyreteste ferdig kosmetikk.

- Fra 2009 er det forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser.

- Fra 2009 er det forbudt å markedsføre kosmetikk som er blitt dyretestet, unntagen kosmetikk som er dyretestet for ett av følgende formål: gjentatt forgiftning, giftighetstesting på drektige dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dette betyr i praksis at det ikke dyretestes for andre enn disse tre formålene i EU. Dessverre krever de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.

- Fra 11. mars 2013 er det forbudt å teste kosmetiske ingredienser på dyr, også for disse tre formålene. Det er også forbudt å markedsføre og selge all kosmetikk som har blitt dyretestet, uansett hvor i verden testingen har foregått.

I land som USA og Japan er det ingen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikken. I Kina krever myndighetene at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

EU har vedtatt regler om dyretesting i kosmetikken. Disse gjelder for Norge også. Reglene bestemmer at:

- Fra 2004 er det forbudt å dyreteste ferdig kosmetikk.

- Fra 2009 er det forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser.

- Fra 2009 er det forbudt å markedsføre kosmetikk som er blitt dyretestet, unntagen kosmetikk som er dyretestet for ett av følgende formål: gjentatt forgiftning, giftighetstesting på drektige dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dette betyr i praksis at det ikke dyretestes for andre enn disse tre formålene i EU. Dessverre krever de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.

- Fra 11. mars 2013 er det forbudt å teste kosmetiske ingredienser på dyr, også for disse tre formålene. Det er også forbudt å markedsføre og selge all kosmetikk som har blitt dyretestet, uansett hvor i verden testingen har foregått.

I land som USA og Japan er det ingen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikken. I Kina krever myndighetene at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!