Hvilke regler finnes om dyretesting i kosmetikken?

Publisert 12.04.2013

EU har vedtatt regler om dyretesting i kosmetikken. Disse gjelder for Norge også. Reglene bestemmer at:

- Fra 2004 er det forbudt å dyreteste ferdig kosmetikk.

- Fra 2009 er det forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser.

- Fra 2009 er det forbudt å markedsføre kosmetikk som er blitt dyretestet, unntagen kosmetikk som er dyretestet for ett av følgende formål: gjentatt forgiftning, giftighetstesting på drektige dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dette betyr i praksis at det ikke dyretestes for andre enn disse tre formålene i EU. Dessverre krever de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.

- Fra 11. mars 2013 er det forbudt å teste kosmetiske ingredienser på dyr, også for disse tre formålene. Det er også forbudt å markedsføre og selge all kosmetikk som har blitt dyretestet, uansett hvor i verden testingen har foregått.

I land som USA og Japan er det ingen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikken. I Kina krever myndighetene at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

Selskapet sier de må dyreteste fordi det er lovbestemt. Stemmer det?

Publisert 18.04.2011

Nei. Noen selskaper benytter nye ingredienser der dyretesting kreves av internasjonalt regelverk. Men det er fullt mulig å fremstille kosmetikk uten å benytte slike nye ingredienser. Noen selskaper hevder at de ikke dyretester, men kjøper likevel dyretestede ingredienser fra andre, eller betaler utenforstående til å utføre testingen for seg. Ingen slike selskaper godtas på Dyrevernalliansens liste over anbefalte merker.

Hvorfor merkes ikke produktene med info om dyretesting?

Publisert 29.11.2010

I Norge er det ikke lovpålagt å informere forbrukerne om kosmetikkprodukter er testet på dyr.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!