Jeg trenger tips til produkter fri for dyretesting!

Publisert 08.02.2017

Trenger du tips til hva du skal velge av produkter som ikke er testet på dyr? Her får du forslag til de fleste produktene du trenger, fra merker som fås kjøpt i Norge.

Hvilke regler finnes om dyretesting i kosmetikken?

Publisert 12.04.2013

EU har vedtatt regler om dyretesting i kosmetikken. Disse gjelder for Norge også. Reglene bestemmer at:

- Fra 2004 er det forbudt å dyreteste ferdig kosmetikk.

- Fra 2009 er det forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser.

- Fra 2009 er det forbudt å markedsføre kosmetikk som er blitt dyretestet, unntagen kosmetikk som er dyretestet for ett av følgende formål: gjentatt forgiftning, giftighetstesting på drektige dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dette betyr i praksis at det ikke dyretestes for andre enn disse tre formålene i EU. Dessverre krever de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.

- Fra 11. mars 2013 er det forbudt å teste kosmetiske ingredienser på dyr, også for disse tre formålene. Det er også forbudt å markedsføre og selge all kosmetikk som har blitt dyretestet, uansett hvor i verden testingen har foregått.

I land som USA og Japan er det ingen spesielle regler som begrenser bruken av dyretesting i kosmetikken. I Kina krever myndighetene at all kosmetikk som selges på det kinesiske markedet, må være dyretestet.

Selskapet sier de må dyreteste fordi det er lovbestemt. Stemmer det?

Publisert 18.04.2011

Nei. Noen selskaper benytter nye ingredienser der dyretesting kreves av internasjonalt regelverk. Men det er fullt mulig å fremstille kosmetikk uten å benytte slike nye ingredienser. Noen selskaper hevder at de ikke dyretester, men kjøper likevel dyretestede ingredienser fra andre, eller betaler utenforstående til å utføre testingen for seg. Ingen slike selskaper godtas på Dyrevernalliansens liste over anbefalte merker.

Hva er retningslinjene for Dyrevernalliansens oppføringer?

Publisert 10.02.2011

Her finner du retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over kosmetikk som ikke er testet på dyr.

Selskapet forteller meg de ikke tester på dyr?

Publisert 03.02.2011

Noen selskaper hevder at de ikke tester “ferdige produkter” eller “ingredienser” på dyr. Ikke la deg imponere av dette; slik testing er allerede forbudt i Norge og EU. Problemet er at internasjonale selskaper kan selge dyretestede produkter utenfor EU. Dermed kan forbrukere indirekte støtte dette ved å kjøpe produkter fra slike selskaper.

Derfor krever Dyrevernalliansen garanti fra produsentene på at dette ikke skjer. 

Det er et problem at en rekke produsenter hevder de “ikke tester på dyr”, uten å gi tilstrekkelig dokumentasjon for det. Dette er en uærlig form for forbrukerinformasjon, og vi er derfor takknemlig for å få videresendt mail fra kosmetikkselskaper som svarer på en slik måte.

Hvilke krav stilles til merkene som ikke er dyretestet?

Publisert 03.02.2011

For å sikre rettferdighet og ryddighet, krever Dyrevernalliansen at alle som oppføres på den grønne listen over kosmetikk som ikke er dyretestet, fyller ut et skjema. På skjemaet må de blant annet garantere at hverken ingredienser eller ferdig produkt blir dyretestet. Skjemaet må signeres av den som er ansvarlig for selskapet.

Selskaper som nekter å gi denne garantien, blir ikke oppført. Mange forsøker å argumentere for at de bør komme på den grønne listen, men vil likevel ikke undertegne. Det aksepterer vi ikke.

Vi lister også selskaper som har undertegnet tilsvarende avtaler med andre dyrevernorganisasjoner.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!