Forbudet mot dyretesting i EU trer i kraft

Publisert 11.03.2013

11. mars 2013 trer EUs forbud mot dyretesting av kosmetikk i EU i kraft. Forbudet er en del av EUs kosmetikkdirektiv fra 2003. Kosmetikk som er testet på dyr kan ikke lenger selges eller markedsføres i EU. Dette gjelder gjennom hele produksjonsprosessen - også ingredienser og råmaterialer.

Rotte forsøksdyr

11. mars 2013 trer EUs forbud mot dyretesting av kosmetikk i EU i kraft. Forbudet er en del av EUs kosmetikkdirektiv fra 2003. Kosmetikk som er testet på dyr kan ikke lenger selges eller markedsføres i EU. Dette gjelder gjennom hele produksjonsprosessen - også ingredienser og råmaterialer.

Dyrevernalliansen har jobbet i mange år sammen med dyrevernorganisasjoner over hele verden, for å få en slutt på slik unødvendig lidelse. Forbudet gjelder innen EU, men også i EØS-land slik som Norge.

- Dette forbudet er en viktig seier, og det viser at arbeidet vårt nytter. I dag har vi langt bedre og tryggere måter å teste kosmetikk på. Dette er en historisk dag for forsøksdyrene, sier vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk.

Her har vi besvart noen vanlige spørsmål vi får angående dette nye forbudet:

Hva med kosmetikk som produseres utenfor EU, kan den være testet på dyr?

Forbudet gjelder all kosmetikk som selges i EU, uansett hvor det er produsert. Nye varer som selges i EU etter 11. mars 2013 kan ikke ha blitt testet på dyr noe sted i verden. 

Hva med kosmetikk som er testet på dyr før forbudet trer i kraft, vil den fortsatt finnes i butikkene?

Kosmetikk som allerede finnes på markedet vil fremdeles kunne markedsføres og selges. Forbudet gjelder kun kosmetikk som kommer på markedet fra og med 11. mars 2013.

Vil kosmetikk i EU nå inneholde utrygge ingredienser?

Nei, gjennom alternativer til dyreforsøk vil en alltid kunne teste om produktene er trygge å bruke. Slike alternativer kan for eksempel være testing på cellekulturer, bruk av datamodeller for å undersøke hvordan kjemikalier reagerer sammen, eller utprøving på frivillige. Alternativer til dyreforsøk er ofte bedre og gir sikrere resultater.

Hvorfor trenger vi fremdeles listene over kosmetikk som er/ikke er testet på dyr?

Det som er viktig å merke seg, er at kosmetikk fortsatt kan testes på dyr utenfor EU, dersom produktene også selges utenfor EU. Vi kjemper nå videre for at forsøksdyr skal slippe å lide for vårt utseende over hele verden.

Dyrevernalliansens grønne liste gjelder for hele verden, og sikrer forbrukere mot å støtte selskaper som tester på dyr, uansett hvor i verden testingen foregår. Derfor oppfordrer vi forbrukere til å fortsette å sjekke listene våre før innkjøp av kosmetikk – også etter at dette forbudet trer i kraft.

Har det ikke allerede vært forbudt å dyreteste kosmetikk i EU i mange år?

Selv om forbudet ble vedtatt i 2003, har vi hatt en utfasing av dyretesting de siste 10 årene:

  • Fra 2004 ble det forbudt å dyreteste ferdige kosmetikkprodukter.
  • Fra 2009 ble det forbudt å dyreteste kosmetiske ingredienser.
  • Fra 2009 ble det forbudt å markedsføre kosmetikk som er blitt dyretestet, unntatt kosmetikk som ble dyretestet for et av følgende formål: gjentatt forgiftning, giftighetstesting på gravide dyr, og forgiftningsprosesser (toksiokinetikk). Dette betyr i praksis at det ikke ble dyretestet for andre enn disse tre formålene i EU. Dessverre krevde de tre testformålene fortsatt mange forsøksdyr.
  • Fra 11. mars 2013 er det også forbudt å teste kosmetikk på dyr for disse tre formålene.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!