Livet til forsøksdyrene

Forsøksdyr som mus, rotte, hamster, marsvin, kanin og hund lever hele livet i små bur. Her kan de ikke oppføre seg normalt og får ofte forstyrret adferd. I tillegg utsettes de for prosedyrer som medfører smerte og ubehag.

Dyreforsøk ute av kontroll - behov for alternativer

Forsøksdyr som mus, rotte, hamster, marsvin, kanin og hund lever hele livet i små bur. Her kan de ikke oppføre seg normalt og får ofte forstyrret adferd. I tillegg utsettes de for prosedyrer som medfører smerte og ubehag.

Eksempler på forstyrret adferd hos forsøksdyr

  • Stereotyp adferd: Dyrene utfører den samme handlingen igjen og igjen uten noe klart formål eller funksjon.
  • Selvdestruktiv adferd: For eksempel kan dyrene gnage på egen kropp.
  • Apati: Dyrene gir opp å kontrollere omgivelsene rundt seg. De slutter å være aktive, og interesserer seg ikke lenger for noe.

Eksempler på prosedyrer forsøksdyrene utsettes for

  • Sondefôring: Forsøksdyr blir ofte tvangsfôret ved å få stukket en sonde ned i spiserøret, og så påtvunget et preparat. Dette kan de få panikk av. De kan også få oppskrapet og sår hals av sonden. Noen dyrearter kan få sonden i pusterøret fordi det er lett å stikke feil på dem.
  • Blodprøvetaking: Dyrene blir stukket med sprøytekanyler som ofte er for store til dem. Sprøytespissen er ofte uforholdsmessig stor fordi sprøytekanylene er utviklet for mennesker.
  • Håndtering: Mange forsøksdyr er redde for mennesker, og forbinder håndtering og kontakt med mennesker med angst og frustrasjon.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!