Alternativer til dyreforsøk

Det finnes mange alternativer til dyreforsøk. Virkningen av veldig mange stoffer er allerede kjent, og dessuten finnes det mange tester som erstatter dyreforsøk.

Forsøk alternativer 6

Det finnes mange alternativer til dyreforsøk. Virkningen av veldig mange stoffer er allerede kjent, og dessuten finnes det mange tester som erstatter dyreforsøk.

Det er mange tester som erstatter dyreforsøk:

  • Cellekulturer: Menneskeceller kan dyrkes i reagensrør og brukes for å teste virkninger av kjemikalier. Det er også vanlig å dyrke flere celletyper sammen i vevs- eller organkulturer.
  • Datamodeller: Flere avanserte datamodeller har blitt utviklet for å forutse skadeligheten i kjemikalier. Datamodellene samler detaljert kjemisk kunnskap om kjente stoffer for å forutse skadeeffektene av nye stoffer eller kombinasjoner av stoffer.
  • Utprøving på frivillige: Dette gir ofte sikrere resultater enn testing på dyr. Eksempel: frivillige lar seg teste for irritanter som man vet ikke er skadelige. Testsubstansene festes på et slags plaster, som plasseres på huden.
  • Utprøving på laverestående organismer: Organismer slik som bakterier, alger, sopp og planter føler ikke smerte slik som virveldyr og blir derfor brukt i alternative tester. På denne måten kan man blant annet teste om substanser skader celler som utsettes for lys.

Dyrevernalliansen arbeider for økt forskning på og bruk av alternativer til dyreforsøk. Støtt oss i dette arbeidet, bli medlem i Dyrevernalliansen!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!