Hvorfor lære om dyrevelferd?

Det er mange gode grunner til å lære om dyrevelferd:

Å lære om dyr er gøy!

Mange barn er glade i dyr og interesserte i å lære om dem. For disse kan undervisningen om dyr bli en lystbetont inngangsport til andre temaer.

Forebygge vold og mobbing

Det skjer at barn plager dyr. Forskning tilsier at dette er et faretegn: Manglende medfølelse overfor dyr kan tyde på eller utvikle seg til destruktiv adferd overfor medmennesker. Ved å lære barn å sette seg inn i dyrs situasjon kan både dyreplageri og annen voldelig adferd forebygges og stanses.

Vurdere egne familie- og hobbydyr

Mange barn har dyr selv, eller ønsker seg det. Noen bor også på gård med landbruksdyr. Både for å kunne ta stilling til eventuell anskaffelse av dyr, og for å kunne gi god velferd til dyr man eier eller steller, er grunnleggende kunnskap om dyrevelferd viktig. Prinsippene er de samme for alle dyrearter.

Som forbrukere

Som forbrukere vil barna få behov for kunnskap om dyrevelferd. Husdyr inngår i produksjon av mat og klær. Bare i Norge slaktes flere millioner husdyr hvert år. For å kunne ta stilling til produktene er det nødvendig med kjennskap til dyrevelferd.

Etikk og livssyn

Omsorg for dyr er et tema innen livssyn og etikk. I de fleste religioner anses god behandling av dyr som positivt og viktig.

  Vis kilder

Armstrong, J. and Botzler, R., The Animal Ethics Reader, Routledge, 2003.

Dyrevernalliansen, Etisk regnskap fra Dyrevernalliansen, 2002.

Hodson, G. and Costello, K., The link between devaluing animals and discrimination, New Scientist, 21 December 2012.

Striwing, H., Djur som brottsoffer, Nya Doxa, 1998.