Om Dyrevern Ung

Formålet med Dyrevern Ung er å bidra til at barn og ungdom erverver kunnskap om og interesse for dyrs evner og behov, og forståelse for hvordan de selv kan bidra til å bedre dyrs velferd og forhindre dårlig velferd hos dyr.

Dyrevern Ung er en selvstendig enhet med egne vedtekter og eget styre. Dyrevern Ung ble opprettet på initiativ fra Dyrevernalliansen.

Les mer om Dyrevernalliansen her!

Rådet for Dyreetikks bok "Verdt å vite om dyras liv" er en av kildene vi har brukt for å lage undervisningsmateriellet Dyreskolen.

Les mer om boka her!

Dag S. Stiansens stiftelse har bidratt til å finansiere prosjektet med å lage undervisningsmateriellet.

Les mer om Stiansenstiftelsen her!

Vil du bidra til at flere barn får lære om dyrevelferd?

  • Arranger en innsamling på skolen
  • Gi en gave til kontonummer 05 39 45 05 201
  • Tips lærere om Dyrevern Ung

Kontakt Dyrevern Ung

Dyrevern Ung
Brennerivn. 7
0182 Oslo
post@dyrevern-ung.no

Org.nr.: 989 804 499
Konto: 0539 45 05201