Opplegg for tre skoletimer

Dyreskolen er en enkel og engasjerende innføring i matens opprinnelse, dyrs behov og etisk matforbruk. Undervisningsmateriellet vil gi elevene i småtrinnet kunnskap om de viktigste gårdsdyra i norsk landbruk og havbruk.

Materiellet bidrar til å oppnå flere av læreplanens kompetansemål i naturfag, mat og helse, KRLE, samfunnsfag og norsk. Å diskutere dyrevelferd er et eget kompetansemål i naturfag etter 4. trinn.

Materiellet består av undervisningsopplegg for tre skoletimer. De tre enkelttimene kan fint brukes separat. Det pedagogiske utbyttet blir imidlertid best om alle tre timene benyttes.

 

  alt alt alt
  Video med Dyreskolen time 1 Video med Dyreskolen time 2 Video med Dyreskolen time 3
  Powerpoint Powerpoint Powerpoint
  Aktivitetsark 1
Aktivitetsark 2
Aktivitetsark 1. og 2. trinn
Aktivitetsark 3. og 4. trinn
Aktivitetsark
  Lærerveiledning Lærerveiledning Lærerveiledning