Dyreforsøk i kosmetikkindustrien

Publisert 20.04.2006

Hva får forbrukerne egentlig vite i butikken om produkter og dyretesting? Vi i Dyrevernalliansen har foretatt en kontroll av hva butikkpersonale forteller om produkter og hvorvidt de er testet på dyr.

I spørreundersøkelser svarer 81% av befolkningen i Norge at de er mot dyreforsøk i kosmetikkindustrien.[1] Dette tyder på at mange forbrukere er interessert i å få vite om kosmetikk eller egenpleieprodukter er testet på dyr.

Dyreforsøk i kosmetikkindustrien

Forsøkskanin får væske påtvunget i øyet.

Foto: BUAV

Hva får forbrukerne egentlig vite i butikken om produkter og dyretesting? Vi i Dyrevernalliansen har foretatt en kontroll av hva butikkpersonale forteller om produkter og hvorvidt de er testet på dyr.

I spørreundersøkelser svarer 81% av befolkningen i Norge at de er mot dyreforsøk i kosmetikkindustrien.[1] Dette tyder på at mange forbrukere er interessert i å få vite om kosmetikk eller egenpleieprodukter er testet på dyr.

Ifølge markedsføringsloven § 2, 1. ledd er det forbudt for næringsdrivende å gi forbrukerne uriktig eller villedende informasjon om varer. Forbrukerne kan altså kreve at butikkansatte svarer korrekt og utfyllende på om kosmetikken de selger, er testet på dyr eller ikke. Eventuelt må de svare at de ikke vet. Men etter markedsføringsloven § 3 er det også forbudt å gi mangelfull informasjon om et produkt. Derfor er det tvilsomt om næringsdrivende kan hevde overfor forbrukeren at de ikke vet om kosmetikken er testet på dyr, når de egentlig må eller bør vite at den er det.

Dyrevernalliansen har undersøkt hvilken informasjon forbrukerne får om dyreforsøk i kosmetikkindustrien hos tre ledende kosmetikkforhandlere i Norge.

Vi sendte ut en testperson; en ung kvinne som spurte betjeningen om produktene de selger, er testet ut ved hjelp av dyreforsøk. Tre butikker fra Esthetique og én butikk fra henholdsvis Vita og Hennes & Mauritz (H&M) fikk besøk.

I samtlige butikker svarte betjeningen først at de ikke visste om produktene var testet på dyr. Da testpersonen stilte mer detaljerte spørsmål, svarte tre av fem (Vita, H&M og Esthetique Glasmagasinet) at verken de ferdige produktene eller ingrediensene er testet på dyr. Dette på tross av at produktene det ble stilt spørsmål om var merket Max Factor, H&M og Biotherm. Alle disse har nektet å undertegne på at de ikke benytter dyreforsøk ved fremstilling av ingredienser og ferdige produkter. I følge De nordiske forbrukerombudenes veiledning om bruk av etiske og miljørelaterte påstander i markedsføringen pkt. 6 og 7 kan derfor ikke disse merkene hevde at produktene ikke er testet på dyr.[2]

Ikke i noen av butikkene var de ansatte opplyst om hvilke kosmetikkmerker som er testet på dyr, og hvilke som ikke er det. De ga enten ufullstendig eller direkte feilaktig informasjon.

Dyrevernalliansen har nå gjort det enklere for dyrevennlige forbrukerne å finne frem til kosmetikk som ikke er dyretestet. Tre komplette lister over kosmetikk og egenpleieprodukter som selges over disk i Norge viser hvilke merker som ikke er testet på dyr, hvilke som har uklare prinsipper, og hvilke en må legge til grunn at tester på dyr fordi de nekter å undertegne på at de ikke gjør det.

Les mer om kosmetikktesting på dyr på www.dyretesting.no

  Vis kilder Skjul kilder

[1] Opinion for Dyrevernalliansen, Holdninger til bruk av dyr, Landsomfattende omnibus, februar 2002.
[2] De nordiske forbrukerombudenes veiledning om bruk av etiske og miljørelaterte påstander i markedsføringen, 2005.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!