VKM-rapport avslører dårlig dyrevelferd ved merking av ville dyr

Publisert 15.07.2013

Merking av ville dyr kan være problematisk, viser ny rapport. Dyrevernalliansen er svært glade for at dette kommer frem i lyset.

Forsøk, ulv radiohalsbånd

Merking av ville dyr kan være problematisk, viser ny rapport. Dyrevernalliansen er svært glade for at dette kommer frem i lyset.

I flere tiår har vilt blitt merket i dyreforsøk for å samle inn data til vitenskapelige formål.

Slik merking kan for eksempel være med radiohalsbånd, øremerker, ringmerker (til fugl) og liknende. Tradisjonelt har hensikten med merking vært å øke kunnskap om ville dyrs generelle biologi, adferd og leveområder.

Risikovurdering ved merking av vilt

På oppdrag fra Mattilsynet, har Vitenskapskomiteen for mattrygghet publisert sin risikovurdering av dyrevelferd ved merking av vilt. Denne skal benyttes under arbeidet med forskrifter for merking av vilt.

Vitenskapskomiteen trekker frem jaging av rovdyr med helikopter og fangst av oter og gaupe med fotsaks som eksempler på fangstmetoder som kan gi spesielt dårlig dyrevelferd ved merking.

Selv om en ser bort fra stresset som forårsakes når et vilt dyr blir fanget og håndtert av mennesker, representerer også selve merket et velferdsproblem. Vitenskapskomiteen nevner at sendere som opereres inn i buken på dyrene kan ha en spesielt dårlig effekt på dyrets velferd. Slike inngrep er risikofylte og senderen kan føre til problemer for dyret. Blant annet hos jerv og gaupe har dyr omkommet som følge av slike innopererte sendere.

Negative effekter for dyrevelferden

isbjørn med radiohalsbåndRadiomerket isbjørn.Dyrevernalliansen mener merkingen må vurderes opp mot de negative effektene disse kan ha for dyrevelferden. Både ved merking med radiohalsbånd på pattedyr, og halsmerker og nebbmerker på fugl nevner rapporten at disse merkene kan medføre dårlig velferd for dyret.

Blant annet kan det feste seg is i halsmerker og nebbmerker, og radiohalsbånd har flere ganger forårsaket både velferdsproblemer og død. Tre unge gauper har omkommet etter å ha satt fast tennene i halsbåndet. Fjellrev har fått skadet huden og pelsen rundt nakken som følge av isdannelse på radiohalsbåndene.

Rapporten nevner også sendere som festes med sele på dyrene som en spesielt risikofylt merkemetode. Vitenskapskomiteen forklarer at seletøyet kan gjøre at dyret setter seg fast i vegetasjonen, og at det selen ikke alltid faller av som planlagt etter at studien er over. Dette gjelder spesielt for oter og fugler.

DNA-analyser kan erstatte merking

Dyrevernalliansen er glade for at disse problemene kommer frem i lyset.

- Dette er en sak Dyrevernalliansen har jobbet med i mange år. Når Mattilsynet nå skal lage ny forskrift vil vi jobbe for skjerpelse av praksis og at færre tillatelser må gis. Alternative metoder slik som DNA-analyser må også benyttes som en erstatning der dette er mulig. Dyrene kan ikke påføres så mye lidelse som nå, sier vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!