Dyreforsøk med fjellrev bør stanses

Publisert 05.07.2007

Fjellreven i Norge er utrydningstruet. Norske forskere satser på å fange inn ville fjellrever i et forsøk på å få dem til å avle i fangenskap. Planen er å deretter sette ut valpene. Dyrevernalliansen er svært kritisk til prosjektet, både fordi det er en stor belastning for ville dyr å bli holdt fanget, og fordi det kan være svært vanskelig for dyr som er født i fangenskap å klare seg i naturen.

Dyreforsøk med fjellrev bør stanses

Fjellreven i Norge er utrydningstruet. Norske forskere satser på å fange inn ville fjellrever i et forsøk på å få dem til å avle i fangenskap. Planen er å deretter sette ut valpene. Dyrevernalliansen er svært kritisk til prosjektet, både fordi det er en stor belastning for ville dyr å bli holdt fanget, og fordi det kan være svært vanskelig for dyr som er født i fangenskap å klare seg i naturen.

Samme dag (tirsdag 25. oktober 2005) som den nye fjellrevstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal ble åpnet, rømte to av fjellrevene. Rømningen føyer seg inn i en serie av uhell og  feilvurderinger i prosjektet, som så langt har vært en fiasko. I mellomtiden redder svenske forskere fjellrev blant annet ved å legge ut tilleggsfôr i nærheten av hiene.

Dyrevernalliansen går inn for at det norske avlsprosjektet stanses av hensyn til dyrevelferden. Fjellreven bør reddes i naturen - ikke holdes i fangenskap! Dyrevernalliansen arbeider også for at fjellrev som er etablert i naturen skal få leve, selv om de genetisk er blandet med rømt farmrev.

Avlsprosjektet "Prosjekt fjellrev"

Formålet med "Prosjekt fjellrev" er å øke bestanden av fjellrev. Fjellreven er nesten utryddet i Norge. Årsakene er ikke fullstendig klarlagt, men noe av grunnen er at fjellreven på grunn av sin vakre, hvite vinterpels har blitt utsatt for intensiv jakt gjennom tidene.

Ville fjellrever - innesperret i bur

Norske forskere ønsker å få fjellrev til å yngle i fangenskap, for å sette ut valpene i naturen. I løpet av flere år har de fanget inn ville fjellrev med feller og satt dem i bur på pelsdyrfarmer. Men som Dyrevernalliansen hele tiden har påpekt, trives ikke rever i små nettingbur.

En revetispe, Finnjenta, døde i bur i mars 2004. Av obduksjonsrapporten fremgår det at dødsfallet antas å være relatert til sterkt stress. Finnjenta hadde blodutredelser på framkroppen, hun skadet antagelig seg selv ved å ta fart og kaste seg mot nettingen i buret. Selvskading er et velkjent tegn på vantrivsel hos rev som holdes i bur for pelsdyroppdrett.

En annen revetispe døde i buret sitt i juli 2002. Reven ble funnet sammenkrøllet i forsterstilling, og obduksjonsrapporten indikerer en krampetilstand.

Tidligere fjellrevstasjon en fiasko

Forskerne har nå innsett at det var en dårlig idé å sette fjellrever i bur, og har derfor bygget en forskningsstasjon der revene skal holdes i innhegninger. Men heller ikke dette ser ut til å lykkes. Samme dag som fjellrevstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal ble åpnet, rømte to av revene - et par bestående av en hannrev og en tispe.

Et lignende prosjekt som fjellrevstasjonen på Sæterfjellet har tidligere blitt gjennomført av svenske og finske forskere. Det endte med at seks av åtte fjellrever døde i fangenskap. De to som var igjen, brukte åtte år på å få frem valper.

Biologisk er det en stor utfordring å sette ut dyr i naturen når de er født i fangenskap. Slike dyr har aldri lært å fange sin egen mat, eller på andre måter klare seg i det fri. Fjellrev som er født i naturen og har blitt lært opp av foreldrene, har langt større sjanse til å overleve.

Sverige redder fjellrev

I Sverige har forskere hatt suksess med et annet prosjekt for å redde fjellrevbestanden. De legger ut mat i nærheten av fjellrevenes hi. I tillegg er det innført forbud mot småviltjakt i viktige fjellrevområder, for å sikre mattilgang og minske menneskelige forstyrrelser. Også helsetilstanden til de ville svenske revene blir overvåket. Prosjektet gjennomføres blant annet på svensk side i Børgefjell, og der overlever fjellrevvalpene. På norsk side av Børgefjell sulter fjellrevvalpene derimot i hjel.

Må fjellrevene på Finse dø?

På Finse lever det vill fjellrev - den eneste stammen i Sør-Norge. Undersøkelser viser at disse revene har blandet seg med rømt farmrev. De er altså ikke "renrasede" fjellrever. Finse-rev som har blitt fanget inn til bruk i avl, skal derfor likevel ikke benyttes. Dyrevernalliansen mener at disse dyrene bør frigis, så sant de kan klare seg i naturen. Rådet for dyreetikk er av samme oppfatning.

Lovbrudd

Siden 2001 har norske forskere holdt fjellrev innesperret og forsket på dem uten tillatelse fra Forsøksdyrutvalget. Dette er et klart brudd på forsøksdyrforskriften. I fangenskap blir dyrene merket og tatt prøver av. Fordi forskerne er usikre på hvilke metoder de skal bruke, foregår prøving og feiling. Forsøksdyrutvalget vedtok derfor i 2004 at forskningen må anses som dyreforsøk.

Den siste fjellreven ble fanget inn i oktober 2004, på tross av at Forsøksdyrutvalget i august samme år vedtok at det inntil videre ikke skal forskes på flere rever.

Siste nyheter i saken

August 2007: Fjellrevforvaltningen en fiasko - innlegg av Dyrevernalliansens vitenskapelig rådgiver Anton Krag.

Juni 2007: Rådet for dyreetikk anbefaler å la fjellrevene leve

Rådet for dyreetikk anbefaler Direktoratet for naturforvaltning å la Finse-revene få leve, selv om de har blandet seg med rømt farmrev. -Disse revene har også bevist at de klarer å overleve i naturen, uttaler Rådet.

Flere fjellrever fra Finse har blitt fanget inn til et avlsprosjekt. Fordi de ikke er renraset, ønsker forskerne nå ikke å benytte dem likevel.  -Revene ble derfor tatt ut av avlsprosjektet, men holdes fortsatt i fangenskap. Rådet for dyreetikk mener at disse villfangede revene bør tilbakeføres til naturen dersom de anses for å være i stand til å klare seg, fastslås det.

Desember 2006: Direktoratet for naturforvaltning vil skyte fjellrev
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) vil skyte fjellrevene på Finse, ifølge Aftenposten. DN mener valpene kan ha noen gener fra farmrev. Dyrevernalliansen er imot å drepe valpene ettersom det er ingenting som tyder på at de tar skade av farmrevgenene. Innavl er en større fare for fjellrevens overlevelse. Harald Kryvi, Professor i biologi ved Universitetet i Bergen, mener det er tragisk å skyte fjellreven.

November 2006: Vil neppe overleve
To fjellrevunger født i fangenskap er satt ut. Dyrevernalliansen er kritisk.

Mai 2006: Svensk fjellrev suksess
"Svenske tiltak for å redde den utryddingstruede fjellreven virker. Nå må norske myndigheter ta lærdom", sier svenske naturoppsynsmenn til NRK.

Mai 2006: Styremedlem i Prosjekt Fjellrev kritisk 
"Norsk forvaltning av fjellrev er feilslått. Vi driver risikoprosjekter der vi ikke aner hva utfallet vil bli. Avlsprosjektet på Oppdal er et eksempel på at vi har startet et svært omfattende og kostbart prosjekt som kan vise seg å være helt feilslått. Alt mens den norske fjellrevbestanden står i fare for å forsvinne", sier styremedlem i Prosjekt Fjellrev Kjell M. Deås til Helgeland Arbeiderblad.

Januar 2006: Fjellrevvalper reddet! 
Forskerne får ikke tillatelse til å fange inn flere fjellrevvalper for å sette dem i innhegning og drive forsøk med dem.

Biolog Anton Krag i Dyrevernalliansen klarte å sikre flertall i Forsøksdyrutvalget for å vedta forbud mot innfanging av flere valper.

Vi arbeider nå videre for å få frigitt fjellrevene som allerede er innesperret. Noen av dem holdes på fjellrevstasjonen, mens andre er overført til dyreparker.

Januar 2006: Biologiprofessorer vil frigi revene
Professorer i biologi ved Universitetet i Bergen, Harald Kryvi og Petter Larsson, har engasjert seg til fordel for de fjellrevene. De er sterkt kritiske til avlsprosjektet, og mener at de innesperrede fjellrevene bør settes fri.

I et innlegg i Bergens Tidende skriver de: "Hele ideen med å ale opp og sette ut naiv og utrenet fjellrev er i seg selv meget tvilsomt både etisk og vitenskapelig."

I et brev til Direktoratet for naturforvaltning skriver de videre: "Det hele er en trist historie ikke minst sett i lys av at Finsegruppen var den eneste virkelig vitale i Sør-Norge. For sin reproduktive innsats blir de og avkommet belønnet med livsvarig fangeskap."

  Vis kilder Skjul kilder

• Anon., Fjellrev døyr av svolt, Nationen 8. august 2005.
• Bjøru, S., Fjellrev døde i bur, Adresseavisa 23. april 2004.
• Forsøksdyrutvalget, vedtak av 22. juni 2004.
• Forsøksdyrutvalget, vedtak av 24. august 2005.
• Hustad, K., Fjellreven i bur, NRK 13. september 2001.
• NINA, brev til Forsøksdyrutvalget av 3. mai 2004.
• NINA, Oppdragsmelding 825, 2004.
• NINA, Rapport fra feltarbeid sommer/høst 2004, 5. januar 2005.
• Ramfjord, O. J., Satser på å berge fjellreven, NRK 25. oktober 2005.
• Tannerfeldt, M., Erfarenheter inom SEFALO av åtgärder för fjällräv, Nordisk Fjellrevseminar, november 2004.
• Veterinærinstituttet, obduksjonsrapporter for 2 fjellrever, datert 06.04.04 og 22.08.2002.
• NRK, Svensk fjellrev suksess, 21.04.06.
• Helgeland Arbeiderblad, Sterkt kritisk til fjellrevprosjekt, 21.04.06.
• Vedtak i Forsøksdyrutvalget av 24.01.2006.
• Kryvi, H. og Larsson, P., Fjerning av fjellrev fra Finse - en sørgelig historie, Bergens Tidende.
• Kryvi, H. og Larsson, P., Skjebne for fjellrev fra Finse, brev til Direktoratet for naturforvaltning 20. januar 2006.
•Rådet for dyreetikk, Fraråder avliving av fjellrev, pressemelding 20. juni 2007. URL: www.org.umb.no/etikkutvalget/

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!