Direktoratet for naturforvaltning gjennomførte ulovlig dyreforsøk

Publisert 23.05.2007

Direktoratet for naturforvaltning gjennomførte et ulovlig dyreforsøk da de radiomerket en ulv i Rendalen 21. mars 2007. Det er konklusjonen fra Forsøksdyrutvalget, som har vurdert saken.

kritikk av dyreforsøk med ville dyr

Direktoratet for naturforvaltning gjennomførte et ulovlig dyreforsøk da de radiomerket en ulv i Rendalen 21. mars 2007. Det er konklusjonen fra Forsøksdyrutvalget, som har vurdert saken.

Direktoratet for naturforvaltning radiomerket hannulven i det såkalte Osdalsparet i Rendalen 21. mars 2007. Merkingen hadde til formål å skaffe kunnskap av biologisk art, og var derfor å anse som et dyreforsøk.

Forsøksdyrforskriften bestemmer at ingen dyreforsøk kan gjennomføres uten godkjenning fra Forsøksdyrutvalget. Likevel søkte ikke Direktoratet for naturforvaltning om tillatelse.

Forsøksdyrutvalget retter skarp kritikk til Direktoratet for naturforvaltning på grunn av det ulovlige dyreforsøket. I et brev til Direktoratet for naturforvaltning skriver Forsøksdyrutvalget:

“Forsøksdyrutvalget ser alvorlig på at saken ikke ble fremlagt for utvalget. Det skulle ikke vært igangsatt merking av ulv uten tillatelse fra Forsøksdyrutvalget. Forsøksdyrutvalget forutsetter at lignende saker og andre tvilstilfeller i fremtiden blir fremlagt for utvalget for vurdering."

Dyrevernalliansen, har tidligere politianmeldt Norsk institutt for naturforskning for lignende lovbrudd, og vil nå be miljøvernminister Helen Bjørnøy om å irettesette Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning for å påse at de følger norsk dyrevernlov i forbindelse med dyreforsøk.

- I saker der det er tvil om hvorvidt bruken av dyr må regnes som dyreforsøk eller ikke, er Forsøksdyrutvalget tillagt kompetansen til å avgjøre spørsmålet, påpeker juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder
Forsøksdyrutvalget, Møtebok 24. april 2007, sak nr. 3.1.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!