Vil forby dyreforsøk med primater

Publisert 05.09.2007

Et flertall blant medlemmene av Parlamentet i EU mener at dyreforsøk med primater bør forbys. I Norge er dyreforsøk med primater tillatt, men har ikke blitt gjennomført på flere år. Et forbud vil omfatte også Norge.

Vil forby dyreforsøk med primater

Et flertall blant medlemmene av Parlamentet i EU mener at dyreforsøk med primater bør forbys. I Norge er dyreforsøk med primater tillatt, men har ikke blitt gjennomført på flere år. Et forbud vil omfatte også Norge.

I en resolusjon frastslår 393 medlemmer av Parlamentet i EU at bruk av primater til dyreforsøk bør forbys.

Resolusjonen reflekterer Parlamentets offisielle holdning til saken, og legges frem for Kommisjonen som en forespørsel om konkret handling.

Dyrevernalliansen, som har deltatt i en felles-europeisk kampanje for å få slutt på dyreforsøkene med primater, jubler over resultatet.

Hvert år blir omtrent 10.000 primater brukt til dyreforsøk i EU. Dyreforsøk med primater er lovlig i Norge, men har ikke blitt gjennomført på flere år.

Mentale evner hos primater

Sjimpanser og orangutanger har bevissthet om sin egen eksistens. Det vil si at de "vet at de vet, og husker at de husker".
Rhesusaper gjør valg for fremtiden basert på hva de vet eller husker.
Capuchinaper kan forstå og bruke abstrakte symboler.
Gorillaer kan forestille seg et problem, og legge en plan for hvordan det skal løses.

Nye regler om dyreforsøk

Første skritt skal være å fase ut bruken av primater som er fanget i vill tilstand, og store menneskeaper. Neste skritt skal være å fastsette en konkret plan for hvordan andre primater skal erstattes av alternative metoder.

Deklarasjonen kommer i forbindelse med at EU reviderer sitt regelverk om forsøksdyr. Direktivet, som ble vedtatt i 1986, er blitt foreldet på grunn av nye alternativer til dyreforsøk og endrede holdninger til dyr i samfunnet.

Norge og dyreforsøk med primater

EUs regelverk om forsøksdyr gjelder også for Norge. Et felles-europeisk forbud mot bruk av primater til dyreforsøk vil derfor også måtte innføres her.

For øyeblikket er Landbruks- og matdepartementet i ferd med å utarbeide forslag til ny dyrevernlov. I forbindelse med dette arbeidet har Dyrevernalliansen allerede foreslått at Norge innfører et klart forbud mot bruk av primater til dyreforsøk.

– Primater deler over 90% av arvematerialet sitt med mennesker. Nyere undersøkelser viser at de har mentale evner som man tidligere trodde bare fantes hos mennesker. Dette understreker det etisk problematiske i å påføre dem lidelser, påpeker juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hun understreker at et eventuelt norsk forbud mot bruk av primater til dyreforsøk vil kunne ha selvstendig betydning i forhold til EU.

– I Norge kan vi innføre et forbud straks, uten at det får konsekvenser for pågående forskning. Dette vil uten tvil fremstå som et viktig signal til EU-landene, som må avvikle bruken av 10.000 forsøksdyr, fastslår Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder

- Directive 86/609/EEC.
- European Declaration 0040/2007 Written Declaration on primates in scientific experiments
- Eurogroup for Animals, European Parliament sends strong signal to European Commission to end the use of primates in scientific experiments, pressemelding 5. september 2007.
- Langley, G., Next of kin... A report on the use of primates in experiments,  BUAV & European Coalition to End the Use of Animals in Experimentation, 2006.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!