Undervisningshefte om dyreforsøk til ungdomskolen

Publisert 04.04.2016

Dyrevern Ung har laget et gratishefte om dyreforsøk til bruk i etikkundervisningen i ungdomskolen. Heftet inspirerer til diskusjon, og tar opp temaer mange elever har et forhold til.

Dyrevern Ung etikkhefte ungdomsskole forside og inni
Foto: Ihne Pedersen

Dyrevern Ung har laget et gratishefte om dyreforsøk til bruk i etikkundervisningen i ungdomskolen. Heftet inspirerer til diskusjon, og tar opp temaer mange elever har et forhold til.

Dyrevern Ung har laget et undervisningshefte om dyreforsøk og etikk, for ungdomskolen. Dyrevern Ung ble opprettet på initiativ fra Dyrevernalliansen, for å bidra til at barn og unge erverver kunnskap om og interesse for dyrs evner og behov.

Heftet "Dyreforsøk og etikk" inneholder tekster og oppgaver om dyreforsøk, og er laget for å inspirere til debatt og ettertanke.

Er du lærer? Les mer og bestill heftet gratis her.

Heftet er laget for å: 

  • oppfylle konkrete mål i Kunnskapsløftet
  • få i gang gruppediskusjon, tanker og refleksjon rundt temaet dyreforsøk
  • favne både elever med spesielle behov, og dem som har lettere for å mestre
  • ta opp temaer som elevene er opptatt av i hverdagen og kjenner seg igjen i
  • gjøre det lett for elevene å forstå nytteverdien av kunnskapen
  • sikre at alle har noe å bidra med, og gi mestringsfølelse

Dyrevern Ung sender også ut barnehageheftene «Lær deg dyrespråket», og ”Snill mot dyrene”. Heftene har blitt sendt til over 25% av landets barnehager, og de har gitt veldig gode tilbakemeldinger. Hefter til barnehage kan bestilles her.

"I en klasse er elevene ofte på et svært forskjellig nivå, ikke bare faglig men også med hensyn til modenhet/refleksjon. Det var mange interessante problemstillinger i heftet. Et godt utgangspunkt for diskusjoner som enhver elev bør ha forutsetninger for å delta i."

Tilbakemelding fra en ungdomskolelærer gjennom 40 år, som har brukt heftet i sin klasse.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!