Sterk økning i smertefulle dyreforsøk

Publisert 14.04.2016

I 2014 var det en sterk økning i antallet forsøksdyr i smertevoldende forsøk. Totalt ble nesten 5 millioner dyr brukt i dyreforsøk i 2014. Dette tilsvarer omtrent 13.400 dyr hver dag. 

Dyreforsøk til testing av skjell er påklaget

I 2014 var det en sterk økning i antallet forsøksdyr i smertevoldende forsøk. Totalt ble nesten 5 millioner dyr brukt i dyreforsøk i 2014. Dette tilsvarer omtrent 13.400 dyr hver dag. 

Publisert med forbehold om feil eller mangler i tallene, da årsrapporten aldri ble ferdig kvalitetssikret av Forsøksdyrutvalget.

I 2014 ble det brukt ca. 4,9 millioner forsøksdyr i Norge. Fisk er fremdeles den absolutt største gruppen forsøksdyr i Norge. En stor andel av forsøksdyrene består i fisk som ble brukt i to enkeltforsøk, det ene med nesten 1,72 millioner laks og det andre med over 770.000 torsk.

Flere smertevoldende dyreforsøk enn før

Forsøksdyrutvalgets årsrapport for 2014 viser en betydelig økning i antall forsøksdyr som brukes i smertevoldende forsøk. I 2014 ble hele 234.000 dyr brukt i smertevoldende dyreforsøk, sammenlignet med 182.000 dyr i 2013.

– Forsøksdyrene er blant de mest utsatte dyrene, da regelverket tillater en bruk og behandling som ikke ville vært lov i noen andre sammenhenger. Derfor er det spesielt ille at antallet dyr i de verste dyreforsøkene fortsetter å øke, sier biolog og daglig leder Anton Krag i Dyrevernalliansen.

altAntallet dyr i smertevoldende dyreforsøk har økt betydelig i 2014 sammenlignet med tidligere år. Forsøksdyrutvalget rapporterte ikke antall forsøksdyr i 2012.

Ingen reduksjon i antall dyreforsøk

Til tross for et ønske fra politisk hold om å redusere bruken av forsøksdyr, har antallet dyreforsøk vært relativt stabilt de seneste årene.

– Norge er en storforbruker av forsøksdyr, men likevel settes det ikke inn effektive tiltak for å redusere forsøksdyrenes lidelse, forteller biolog Anton Krag.

altAntallet godkjente dyreforsøk har vært stabilt de seneste årene, til tross for politisk vilje for å redusere bruken av dyreforsøk. Forsøksdyrutvalget rapporterte ikke antall dyreforsøk i 2012.

Nesten like mange "overskuddsdyr"

Mange dyr avles opp i forsøksdyrlaboratorier, men brukes aldri i dyreforsøk. Disse "overskuddsdyrene", regnes ikke med i statistikken over antall forsøksdyr. I 2014 bestod denne gruppen av over 2,1 millioner dyr. Dette var fordelt på 2,1 millioner fisk og 18.000 andre dyr (pattedyr, fugler osv). Dette er en kraftig økning fra forrige estimat på 1,35 millioner dyr i 2010.

Biolog Anton Krag i Dyrevernalliansen under et foredrag om fisk som forsøksdyr.– Det er bra at Forsøksdyrutvalget også trekker frem disse dyrene i statistikken. Likevel er dette et voldsomt høyt antall dyreliv. Vi i Dyrevernalliansen ser med bekymring på den kraftige økningen for denne dyregruppen de seneste årene, kommenterer Krag.

Siste år med Forsøksdyrutvalget

Det nye EU-direktivet for dyreforsøk skal innføres i Norge i 2015, og dagens system med lokale ansvarshavende og Forsøksdyrutvalget vil erstattes av et nytt system. Mattilsynet vil nå håndtere søknader om dyreforsøk i samarbeid med ekspertpaneler som vil ha en rådgivende rolle.

– Vi i Dyrevernalliansen ser på dette som en forbedring i sammenligning med nåværende ordning. At alle søknader behandles av et sentralt utvalg vil gi en mer enhetlig og oversiktlig behandling av søknadene, forteller Krag.

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2014. (ikke kvalitetssikrede tall fra FDU)

Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2013.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!