Ti forsøksdyr brukes hvert minutt

Publisert 11.09.2014

De siste årene har antallet forsøksdyr økt drastisk. Det totale antallet dyr som brukes i dyreforsøk har gått opp fra 1,6 millioner i 2011, til hele 5,5 millioner i 2013. Det tilsvarer 10 forsøksdyr i minuttet.

Kanin brukt til dyreforsøk.
Foto: Anton Krag

De siste årene har antallet forsøksdyr økt drastisk. Det totale antallet dyr som brukes i dyreforsøk har gått opp fra 1,6 millioner i 2011, til hele 5,5 millioner i 2013. Det tilsvarer 10 forsøksdyr i minuttet.

De siste årene har antallet forsøksdyr økt drastisk. I 2013 mottok Forsøksdyrutvalget (FDU) 331 søknader, som er en økning på 11 % siden 2011. 

Det totale antallet dyr som brukes i dyreforsøk har gått opp fra 1,6 millioner i 2011, til hele 5,5 millioner i 2013. Det tilsvarer 10 forsøksdyr i minuttet, og er mer enn tre ganger så mange som i 2011.

Også antallet smertevoldende forsøk har økt. I 2013 ble det brukt 182.000 dyr i smertevoldende forsøk, en kraftig økning fra 92.000 i 2011.

Av de 331 søknadene som ble sendt inn i 2013, ble kun 13 avslått.

Hovedårsaken til den store økningen i antall forsøksdyr er tre dyreforsøk utført på fisk, som krevde hele 4.900.000 fisk.

Forsøksdyrutvalget skriver selv i rapporten at den store økningen antageligvis skyldes en alvorlig underrapportering i tidligere år.

altDe siste årene har antallet forsøksdyr økt betraktelig. Årsrapport for 2012 ble ikke utarbeidet av Forsøksdyrutvalget.

Forsøksdyr: høye mørketall i statistikken

I tillegg til de registrerte dyrene, er det et høyt antall dyr i forsøksdyrindustrien som ikke offisielt regnes som forsøksdyr. Dette mørketallet representerer for eksempel dyr som faller utenfor dagens definisjon av "dyreforsøk" eller som avles for bruk i dyreforsøk i forsøksdyravdelinger, men som av ulike årsaker aldri brukes i forsøk. Disse tas ikke med i rapporten grunnet mange feil i de innrapporterte tallene, og representerer et høyt antall dyreliv – det siste anslaget på "glemte" forsøksdyr var på hele 1,35 millioner individer i 2010.

Dyrevernalliansen har lagt ned mye arbeid for å få mørketallene frem i lyset, og er svært skuffet over at disse dyrene ikke lenger blir synliggjort av Forsøksdyrutvalget.

Mangler midler til overvåkning av dyreforsøk

Det offentlige Forsøksdyrutvalget som skal vurdere søknader om forsøk med dyr, og inspisere forsøksdyravdelinger har vært underbemannet i mange år.

Biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen Anton Krag er oppgitt over situasjonen. 

– Med et mer effektivt tilsyn og bedre rådgivning kunne antallet forsøksdyr utvilsomt vært redusert betraktelig, sier han. 

– Dyrevernalliansen har arbeidet i flere år for å skjerpe rutinene til det offentlige Forsøksdyrutvalget, og for økte midler til opplysning og forskning på alternative metoder til forsøksdyr. Men myndighetene har ikke prioritert saken, forteller Krag.

Situasjonen har vært prekær i årevis. Forsøksdyrutvalget har selv i flere år på rad gjort Mattilsynet oppmerksom på den uholdbare situasjonen.

Dyrevernalliansen arbeider for økte ressurser til kontroll med dyreforsøkene.

altAntallet smertevoldende dyreforsøk har økt drastisk de siste årene. Årsrapport for 2012 ble ikke utarbeidet av Forsøksdyrutvalget.

Manglende revisjon

I tidligere år har Forsøksdyrutvalget også gjennomgått en andel av søknadene som ansvarshavende har behandlet lokalt. Dette skal oppdage lovstridige vedtak og sikre samsvar i praksis mellom alle landets forsøksdyravdelinger. I 2013 har dette ikke blitt gjennomført, grunnet begrenset kapasitet.

– Dette er en stor svekkelse av forsøksdyrenes allerede minimale vern, og det er hårreisende at dette blir skrinlagt av Forsøksdyrutvalget, forklarer Anton Krag.

Forsøksdyravdelinger bryter loven

Et høyt antall forsøksdyravdelinger oppfyller ikke sine forpliktelser, ved at de ikke rapporterer inn det faktiske antallet forsøksdyr som brukes. I 2013 var det hele 9 % av forsøkene hvor det ikke ble sendt inn rapport. Dette er et lovbrudd, men får ingen konsekvenser for forsøksdyravdelingen.

Inspeksjoner av forsøksdyravdelinger

Det finnes hele 67 registrerte forsøksdyravdelinger i Norge. Lovverket sier at Forsøksdyrutvalget skal inspisere forsøksdyravdelinger minst hvert fjerde år, for å sikre at regelverket overholdes. I 2013 ble 5 avdelinger inspisert, og det er ikke rapportert om noen uanmeldte inspeksjoner.

- Forsøksdyrene er blant de aller mest utsatte, fordi formålet ofte innebærer å påføre dem smerte og lidelse. Det er en skandale at Forsøksdyrutvalget ikke har fått tilført tilstrekkelige midler til å gjøre jobben sin, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

altAntallet dyreforsøk har vært relativt stabilt de seneste årene, til tross for et politisk ønske om en reduksjon i antallet forsøksdyr. Årsrapport for 2012 ble ikke utarbeidet av Forsøksdyrutvalget.

Alternativer til dyreforsøk: Norge er en sinke

Mens de andre nordiske landene allerede har bevilget øremerkede midler til nasjonale sentere for alternativer til dyreforsøk, ligger Norge etter.

Norecopa er Norges kompetansesenter for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Ifølge Norecopa bruker Norge 10% av alle forsøksdyrene som brukes i Europa. Likevel får ikke Norecopa innvilget tilstrekkelige ressurser til å fungere som et slagkraftig kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk.

Dyrevernalliansen har arbeidet i mange år for at norske myndigheter skal sette inn effektive tiltak for å redusere bruken av dyreforsøk i forskningen.

Dyrevernalliansen arbeider for forsøksdyrene

Dyrevernalliansen har vært en pådriver for å øke åpenheten og kunnskapen og dyrenes lidelser i dyreforsøk. 

– Antallet dyreforsøk ser ut til å øke, til tross for et klart politisk ønske om at antallet bør reduseres. Det er på høy tid at Norge tar forsøksdyrenes lidelser på alvor, påpeker Krag.

  Vis kilder Skjul kilder

Forsøksdyrutvalget, Årsrapport 2013.

I Norge brukes ti forsøksdyr hvert minutt. Det er også høye mørketall.

I 2013 ble det brukt 182.000 dyr i smertevoldende forsøk, en kraftig økning fra 92.000 i 2011.

Av de 331 søknadene som ble sendt inn i 2013, ble kun 13 avslått av Forsøksdyrutvalget.

Ut av 888 godkjente dyreforsøk i 2013, ble kun åtte inspisert av Forsøksdyrutvalget. Kun to av disse inspeksjonene var uanmeldte.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!