Smertevoldende dyreforsøk til testing av blåskjell

Publisert 29.05.2008

Mattilsynet tillater smertevoldende dyreforsøk til testing av gifter i blåskjell, men innrømmer samtidig at det finnes fullgode alternative metoder. Dyrevernalliansen krever umiddelbar avvikling av dyreforsøkene.

smertevoldende forsøk til testing av blåskjell

Mattilsynet tillater smertevoldende dyreforsøk til testing av gifter i blåskjell, men innrømmer samtidig at det finnes fullgode alternative metoder. Dyrevernalliansen krever umiddelbar avvikling av dyreforsøkene.

Skjell kan inneholde gift som gir magesmerter og sykdom. Derfor må skjell testes før de sendes ut på markedet. Det finnes tre hovedtyper algetoksiner som kan være skadelige. Frem til nylig foregikk testingen av to av toksingruppene ved hjelp av dyreforsøk. Etter klage fra Dyrevernalliansen ble det fra og med 2008 innført forbud mot å teste såkalte PSP-toksiner ved hjelp av dyreforsøk. I stedet benyttes nå kjemiske metoder.

Alternativer finnes

Den siste gruppen algetoksiner, såkalt fettløslige toksiner (DSP-toksiner) testes fortsatt med dyreforsøk. Dyreforsøkene er kategorisert som smertevoldende.

Norges veterinærhøgskole har utviklet kjemiske metoder som kan erstatte også disse dyreforsøkene. De kjemiske metodene gir mer pålitelige svar enn dyreforsøk, og er derfor sikrere av hensyn til mattryggheten.

Nekter å forby dyreforsøkene

Norske myndigheter har  likevel nektet å innføre forbud mot dyreforsøkene. Årsaken er stivbente EU-regler, som har blitt fortolket slik at de forbyr bruk av kjemiske testing. EU har også regelverk som forbyr dyreforsøk der det finnes alternative metoder, og Norge er bundet av begge regelsettene gjennom EØS-avtalen.

I desember 2007 behandlet Forsøksdyrutvalget saken. Utvalget konkluderte med at dyreforsøk til testing av fettløslige toksiner skulle forbys fra 1. mars 2008. I referatet skriver utvalget:

"Utvalget er kjent med at det fins akkrediterte alternative kjemiske metoder, bl. a. via denne søknaden. Utvalget er videre kjent med at kjemiske tester viser en større spesifisitet enn musetesten, som bl. a. kan gi falsk positive resultater med det resultat at skjell som er ufarlige for mennesker holdes tilbake. Utvalget anser derfor musemetoden å være verken vitenskapelig eller etisk akseptabel å bruke. Utvalget kan derfor ikke godkjenne testingen, jf. forsøksdyrforskriftens § 8, 1. og 2. ledd. " [1]

Norges veterinærhøgskole og St. Olavs hospital, som gjennomfører testingen for skjellnæringen, påklaget Forsøksdyrutvalgets vedtak. Mattilsynet ga klagerne medhold, og tillater dermed at dyreforsøk fortsatt brukes til testing av fettløslige toksiner i skjell. [2]

Mattilsynet innrømmer selv at det finnes fullgode alternative metoder til dyreforsøk:

"Mattilsynet anser bruk av kjemiske metoder for å være like egnet som musetesten og har ingen betenkeligheter med å bruke denne metoden som rutinetest." [2]

Dypt uetisk

Testingen av skjell foregår i løpet av våren og sommeren. Dyrevernalliansen mener dyreforsøkene er dypt uetiske, fordi de er smertevoldende og kan erstattes umiddelbart av kjemiske metoder. 

Forskere fra Norges veterinærhøgskole har gjennom flere år arbeidet intensivt for å få de kjemiske testmetodene godkjent i EU. Dyrevernalliansen etterlyser nå politisk engasjement fra regjeringen for å få aksept for disse metodene snarest. Eventuelt bør Norge forholde seg til en fortolkning av regelverket som tillater bruk av alternative metoder fremfor dyreforsøk.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] Forsøksdyrutvalget, møtebok 12. desember 2007, sak 4.4.
[2] Mattilsynet, Norges veterinærhøgskole - vedtak i klagesak - søknad om biologiske testmetoder for marine algetoksiner, brev 28. februar 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!