Planlagt dyreforsøk stanset

Publisert 06.01.2007

Rottene skulle etter planen utsettes for smerte i forbindelse med seksuell aktivitet. Forsøket skulle i følge forskeren være overførbart til mennesker. Dyrevernalliansen arbeidet for å stanse planene, og 54 rotter er nå reddet!

ett forsøksdyr dør i minuttet i norge

Rottene skulle etter planen utsettes for smerte i forbindelse med seksuell aktivitet. Forsøket skulle i følge forskeren være overførbart til mennesker. Dyrevernalliansen arbeidet for å stanse planene, og 54 rotter er nå reddet!

Smerte og ubehag

En dyreforsker ved Universitetet i Tromsø planla å påføre hunnrotter smerte og ubehag i forbindelse med seksuell aktivitet. For å oppnå dette ville han injisere rottene med litiumklorid; et stoff som i høye doser fremkaller blant annet anoreksi, adferdsendringer, betydelig fordøyelsesbesvær og fryseanfall. Dyreforskeren ville bruke det absolutt maksimale volum som aksepteres, og sprøyte stoffet direkte inn i magen på dyrene. Det er velkjent at slike injeksjoner av høyt volum kan være smertefullt eller meget ubehagelig. Volumet tilsvarer nesten 1,5 liter væske for et menneske på 75 kilo - sprøytet rett i magen.

"Vidunderpillen"

Målet var å se om de negative opplevelsene lærte rottene å unngå seksuell omgang. Forskeren hevdet at dette ville ha direkte overføringsverdi til kvinner som føler at de har for lav lyst, og tenkte seg på sikt at det skulle produseres en pille som ga kvinnene økt seksuell energi.

Uvitenskapelig

Dyrevernalliansen vurderte dyreforsøket som både uvitenskapelig og uetisk. Vitenskapelig tar forsøket ikke i betraktning sosiale, religiøse eller lignende faktorer som kan spille inn i forhold til seksuell lyst. Det er følgelig tvilsomt om rottemodellen er tilstrekkelig til å forstå de muligens sammensatte årsakene til redusert seksuell lyst hos kvinner.

Alternative metoder

Etisk er forsøket kritikkverdig fordi resultatene kan oppnås med andre metoder enn dyreforsøk. Det vil være fullt mulig å forske på seksuell lyst hos kvinner gjennom for eksempel spørreundersøkelser, dybdeintervjuer, bevisst eller ubevisst læring over tid hos frivillige testpersoner osv.

Dyreforsøket ble stanset

Som dyrevernorganisasjonenes representant i Forsøksdyrutvalget argumenterte Dyrevernalliansen mot å tillate dyreforsøket. Forsøksdyrutvalget fattet vedtak om å nekte tillatelse, men forskeren klaget. Dyrevernalliansen sendte da dokumentasjon til klageinstansen, og denne gangen vant dyrene en endelig seier: Mattilsynet opprettholdt vedtaket om å nekte forskeren tillatelse. 54 rotter er dermed reddet fra et smertefullt dyreforsøk!

  Vis kilder Skjul kilder
  • Forsøksdyrutvalget, sak nr. S 2006/29457.
  • Diehl, K.H., Hull, R., et al., A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes, Journal of Applied Toxicology, 21, s. 15-23, 2001.
  • Spencer, C.M. og Houpt, T.A., Dynamics of c-fos and ICER mRNA expression in rat forebrain following lithium chloride injection, Molecular Brain Research, 93 (2) s. 113-126, 2001.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!