OECD kutter ut beryktet dyreforsøk

Publisert 15.08.2001

OECD har bestemt seg for å stryke det beryktede LD50-forsøket fra sine retningslinjer for kjemikalietesting.

OECD kutter ut beryktet dyreforsøk

Syk rotte som har blitt brukt i dyreforsøk. Foto: BUAV.

OECD har bestemt seg for å stryke det beryktede LD50-forsøket fra sine retningslinjer for kjemikalietesting.

Det nytter! Dyrevernorganisasjoner har arbeidet i årevis for å få slutt på bruken av det smertevoldende dyreforsøket LD50. Fullgode alternativer til dyreforsøket har eksistert i en årrekke. Nå krever ikke lenger OECD at kjemikalier skal ha blitt testet på denne måten før de slippes ut på markedet. Færre forsøksdyr og bedre dyrevern er resultatet.

LD står for Lethal Dose (dødelig dose), og 50 står for 50%. Vanligvis brukes minimum 20 forsøksdyr til testen. Man finner ut hvor stor dose av et kjemikalium som må til for å drepe 50% av dyrene i forsøket i løpet av 14 dager. Hvert forsøksdyr skal bare ha en enkelt dose av kjemikaliet. LD50-testen er en akutt oral giftighetstest. Det vil si at kjemikaliet tvangsfôres dyrene gjennom munnen. Tusenvis av dyr som mus, rotte, kanin, marsvin, hund og katt har lidd seg i hjel som forsøksdyr i LD-50 tester.

LD50-testen hadde nr. 401 i OECDs retningslinjer for kjemikalietesting. Dette nummeret er nå strøket fra listen, og erstattet med tre nye tester: Test nr. 420, nr. 423 og nr. 425. Også disse testene er akutte orale giftighets-tester, og både nr. 423 og nr. 425 har som mål at dyrene i forsøket omkommer av forgiftning. Imidlertid krever disse testene vanligvis under en tredjedel så mange forsøksdyr som den tradisjonelle LD50-testen. Test nr. 420 har ikke døden som mål.

Akutt oral giftighets-testing er vanligvis ikke nødvendig ved fremstilling av medisiner. Slike dyreforsøk benyttes vanligvis bare for å teste ut industri-kjemikalier, plantevernmidler, konsumvarer og lignende.

Fakta om OECD

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) har 30 medlemsland som samarbeider for økonomisk utvikling. OECD arbeider utifra prinsipper om fritt økonomisk marked og demokrati.

OECD OG DYREVERN
De fleste nasjoner har regelverk som krever at kjemiske stoffer skal testes ut før de tillates omsatt. I stedet for at hvert land skal bruke ressurser på å utføre egne tester, kan man enes om felles krav for de testene som bør utføres. OECD har nettopp slik standardisering som mål. Hvis et kjemikalium er testet ut og tillatt i ett OECD-land, kan det tillates solgt i alle andre OECD-land også. For øyeblikket har OECD omtrent 90 forskjellige tester på sin liste over godkjente retningslinjer. Flere av testene er dyreforsøk som påfører forsøksdyrene sterke og vedvarende lidelser.

OECD har positive konsekvenser for dyrene fordi:

Når testing av et stoff bare er nødvendig en gang, spares mange forsøksdyr.
Standardisering av dyreforsøkene gjør det mulig å «forby» tester etterhvert som alternativer til dyreforsøk utvikles.

OECD har negative konsekvenser for dyrene fordi:

Organisasjonen baserer seg på et grunnsyn som gir mennesket rett til å drepe dyr og å påføre dem alvorlige lidelser av hensyn til økonomiske interesser.

Organisasjonen er tungrodd og opprettholder dyreforsøk som det allerede finnes fullverdige alternativer til. For eksempel hadde de alternative metodene til den beryktede LD50-testen eksistert i lengre tid før OECD omsider godtok dem.

  Vis kilder Skjul kilder

- OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, no 24, Draft Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing, 2000.
- OECD, Test Guidelines Programme.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!