Nye EU-regler – små forbedringer for forsøksdyrene

Publisert 13.09.2010

EU gir strengere regler for bruk av dyreforsøk. Dyrevernalliansen har i samarbeid med andre aktører jobbet for å påvirke endringene til det beste for forsøksdyrene. Vi har oppnådd forbedringer, men forsøksdyr kan fortsatt pines lovlig over ubestemt tid.

– Forsøksdyrene får en livbøye, mens industrien får en hel redningsskøyte, forklarer juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Kanin brukt til dyreforsøk.
Foto: Anton Krag

EU gir strengere regler for bruk av dyreforsøk. Dyrevernalliansen har i samarbeid med andre aktører jobbet for å påvirke endringene til det beste for forsøksdyrene. Vi har oppnådd forbedringer, men forsøksdyr kan fortsatt pines lovlig over ubestemt tid.

– Forsøksdyrene får en livbøye, mens industrien får en hel redningsskøyte, forklarer juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

EU har vedtatt nytt direktiv om bruk av dyreforsøk. Reglene innebærer en del forbedringer i forhold til tidligere. De nye reglene vil gjelde i Norge også. Norsk forskrift om bruk av forsøksdyr må derfor endres.

Industrien vernes bedre enn forsøksdyrene

Dyrevernalliansen har arbeidet sammen med andre europeiske dyrevernorganisasjoner for å påvirke endringene. Vi oppnådde flere viktige forbedringer, men forsøksdyr kan fortsatt lovlig pines over ubestemt tid.

Farmasøytisk industri og andre som tjener store penger på dyreforsøk, har hindret fremskritt. –Forsøksdyrene får en livbøye, mens industrien får en hel redningsskøyte, forklarer juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

De viktigste forbedringene for forsøksdyrene er:

- alle virveldyr omfattes av vern
- kost – nyttevurdering blir lovpålagt for de fleste dyreforsøk
- alle dyreforsøk skal kategoriseres etter hvor sterk lidelse dyrene påføres, og strengere regler gjelder for de verste forsøkene
- det lages retningslinjer for stell og oppstalling av forsøksdyr
- strengere regler for bruk av aper i dyreforsøk

Forsøksdyrene ble taperne i disse sakene:

- Ikke forbud mot bruk av forsøksdyr fanget i naturen
- Ikke totalforbud mot bruk av aper i dyreforsøk
- Ingen klare restriksjoner mot gjenbruk av forsøksdyr
- Ikke totalforbud mot dyreforsøk som medfører ekstrem og langvarig smerte
- Ikke opprettelse av et system for lovpålagt deling av informasjon, for å hindre at dyreforsøk gjentas
- Ikke forbud mot dyreforsøk uten klart nytteformål

Reglene om dyreforsøk innføres i Norge

Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett fra og med 1. januar 2013. De enkelte landene har ikke lov til å innføre strengere regler enn direktivet, men fordi direktivet bare oppstiller generelle mål, gir det likevel betydelig nasjonalt handlingsrom.

  Vis kilder Skjul kilder

- Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes. Adopted by the Council on 3 June 2010.
- BUAV Briefing, New Directive on the protection of animals used in experiments repealing Directive 86/609/EEC.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!