Ny oppfinnelse erstatter dyreforsøk

Publisert 15.04.2015

Nå trenger ikke forskere og farmasøyter lenger å dyreteste produkter som vi skal smøre på huden vår!

Kanin - forsøksdyr
Foto: iStock

Nå trenger ikke forskere og farmasøyter lenger å dyreteste produkter som vi skal smøre på huden vår!

Takket være midler fra Dyrevernalliansens forskningsfond, Dyrevernfondet, har forskere nå klart å lage et filter som gjør det unødvendig for andre forskere å bruke forsøksdyr når de skal teste blant annet nye kremer og legemidler.

Hudforskeren André Engesland fra Universitetet i Tromsø fikk i 2011 tildelt midler fra Dyrevernalliansens fond. Han har nå klart å utvikle et filter som kan gjenskape vår egen hudbarriere. 

Kan erstatte smertefulle forsøk

altStipendiat André Engesland og prosjektleder Gøril Eide Flaten foran maskinen Pressilla som brukes for å lage de kunstige membranene. Foto: UiT

Oppfinnelsen fra Universitetet i Tromsø har også blitt videreutviklet til å kunne erstatte noen av de mest smertefulle dyreforsøkene, nemlig brannforsøk. 

- Når modellen kan vise hvordan ulike stoffer tas opp gjennom brannskadet hud, betyr det at dyreforsøkene blir overflødige. Dette vil kunne gi sikrere resultater, og vil spare forsøksdyrene for store lidelser, sier biolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk.

Filteret er laget av fettbobler som ligner hudens egne celler. Når krem smøres på, kan man undersøke i hvilken grad stoffene går gjennom hudbarrieren. På den måten kan forskerne se hvilke stoffer som er farlige og hvilke som virker. Å bruke filteret sparer ikke bare forsvarsløse dyr for unødvendige lidelser, det er også billigere og mer praktisk i bruk.

Dyrevernfondet tomt

Filteret er et av flere vellykkede prosjekter som er finansiert av Dyrevernfondet, siden oppstart i 2008. Dyrevernfondet, som eies av Dyrevernalliansen, har til formål å finansiere forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. 

Dessverre ser dette ut til å bli det siste prosjektet dyrevernfondet sponser på en stund. Fondet som oppnår sine midler fra eksterne finansieringskilder, er nå tomt. 

- Vi håper selvfølgelig å kunne fortsette å støtte lignende prosjekter i fremtiden, sier Susanna Lybæk. 

Hun synes det er utrolig spennende å se utviklingen innen alternativer til dyreforsøk i Norge i dag. 

- Det er ikke lenge siden en slik satsning som dette ville vært utenkelig. Men nå ser vi at vår innsats gjennom mange år bærer frukter. En norsk forskningsgruppe har dedikert tid og krefter til å utvikle modellen med støtte fra Dyrevernalliansen. Dette representerer en holdningsendring hos norske forskere, noe vi ser stadig mer til. Det er en fantastisk utvikling!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!