Norecopa – alternativer til dyretesting

Publisert 23.11.2012

Forsøksdyr er et omstridt tema. Det finnes i dag mange gode metoder og modeller for å erstatte bruken av dyr i forsøk, og Norecopa er en organisasjon som jobber for å fremme disse alternativene.

datamodell

Forsøksdyr er et omstridt tema. Det finnes i dag mange gode metoder og modeller for å erstatte bruken av dyr i forsøk, og Norecopa er en organisasjon som jobber for å fremme disse alternativene.

Norecopa er Norges nasjonale plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk. Norecopa er en selvstendig medlemsorganisasjon med et styre som representerer de 4 interessepartene rundt dyreforsøk:

  • forvaltningen
  • akademia
  • industrien
  • dyrevernbevegelsen

Som representant for sistnevnte sitter Anton Krag, biolog og daglig leder i Dyrevernalliansen.

De 3 R-ene

Norecopas overordnede mål er å fremme bruken av "de 3 R-ene" i Norge ved å bidra til økt kunnskap om:

  • erstatning av dyreforsøk med alternativer (Replacement)
  • reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
  • forbedring av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)

Norecopa skal fungere som et kompetansesenter og tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene. Norecopa arbeider etter en aktivitetsplan som godkjennes på årsmøtene, som er Norecopas høyeste organ.

Norecopa drifter egne nettsider og utgir et elektronisk nyhetsbrev ca. 8 ganger i året.

Norecopa ble stiftet den 10. oktober 2007 og er registrert i Brønnøysund. Norecopa mottar en basisbevilgning fra to departementer (LMD og FKD). Både institusjoner og privatpersoner er medlemmer av Norecopa. Sekretariatet er tilknyttet Veterinærinstituttet.

Norecopa er tilsluttet organisasjonen ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives), som støtter etableringen og driften av nasjonale plattformer i Europa. Det er 14 land i Europa som har en nasjonal plattform som er anerkjent av ecopa.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!