Løken gård kjøpte familiehunder til dyreforsøk

Publisert 22.11.2006

Flere hundeoppdrettere er rundlurt av forsøksdyrstasjonen Løken gård. Under dekke av å skulle kjøpe familiehunder har representanter for Løken gård reist rundt og kjøpt opp valper fra privatpersoner. Dyrevernalliansen har engasjert seg i saken, og hundende kreves nå tilbakelevert til oppdretterne.

familiehunder solgt til løken gård

Flere hundeoppdrettere er rundlurt av forsøksdyrstasjonen Løken gård. Under dekke av å skulle kjøpe familiehunder har representanter for Løken gård reist rundt og kjøpt opp valper fra privatpersoner. Dyrevernalliansen har engasjert seg i saken, og hundende kreves nå tilbakelevert til oppdretterne.

Rundlurte oppdrettere

Kjøpere fra en avlsstasjon for forsøksdyr har reist rundt og kjøpt opp hundevalper fra private oppdrettere.

Oppkjøperne har presentert seg som et samboerpar som vil ha hyggelige familiehunder. Hundeoppdretterne er blitt rundlurt: Egentlig blir valpene tatt med til en forsøksdyrstasjon, der de blir benyttet som avlsdyr for forsøksdyr.

Helt tilfeldig kom flere av hundeoppdretterne i kontakt med hverandre sommeren 2006. Det ble klart at de i løpet av april og mai 2006 alle hadde solgt flere valper til det samme "samboerparet". Oppdretterne ble bekymret, og situasjonen ble ikke bedre av at kjøperne nektet dem å besøke valpene de hadde solgt. Etterhvert gikk sannheten opp for dem: Hundevalpene de solgte, hadde ikke fått gode hjem. De var endt opp på forsøksdyrstasjonen Løken gård.

Om forsøksdyravlen ved Løken gård

Valpene til de innkjøpte hundene selges videre som forsøksdyr. Dette tjener avlsstasjonen gode penger på. Hundene selges til Sverige, Danmark og forsøksdyravdelinger i Norge. De fleste hundene som brukes i Norge, avlives i ung alder i såkalte akuttforsøk.

På Løken gård befinner det seg for øyeblikket over 100 hunder. De lever i binger der hver hund har omtrent én kvadratmeter plass.

Kontaktet Forsøksdyrutvalget

Oppdretterne sendte bekymringsmelding til det statlige Forsøksdyrutvalget. Utvalget foretok en uanmeldt inspeksjon av Løken gård der virksomheten ble kontrollert og hundeholdet dokumentert.

Dyrevernalliansen koblet inn

Dyrevernalliansen bisto oppdretterne med å sende en innsynshenvendelse for å kunne dokumentere hvor hundene var. De fleste dokumenter i saken ble unntatt offentlighet, men Forsøksdyrutvalget bekreftet likevel til slutt at Oda, Thea, Sweet, Hugo, Jussi, Ellye og Thinka befant seg på Løken gård.

Dyrevernalliansen satte deretter oppdretterne i forbindelse med en advokat. Det ble sendt brev til Løken gård med krav om utlevering av hundene innen 22. november kl 12.00.

"Kom dere vekk!"

Dagen for utlevering reiste hundeoppdretterne til Løken gård sammen med Dyrevernalliansen og sin advokat, i håp om å få tilbake hundene. Bjeffende hunder og høye gjerder bekreftet at vi var kommet til rett sted, men forsøksdyrstasjonen nektet å samarbeide. En representant for Løken gård regelrett jaget oppdretterne og de andre fra stedet. "Kom dere vekk!" og "Her har dere ingenting å gjøre!" var de eneste svarene oppdretterne fikk.

Prinsipiell sak

Forsøksdyrutvalget har nå vedtatt at Løken gård plikter å opplyse selgere om hva hundene skal brukes til.

Men dette er ikke godt nok. Dyrevernalliansen mener det er prinsipielt uheldig at forsøksdyrstasjoner kan kjøpe opp dyr fra privatpersoner, og går inn for et forskriftsfestet forbud mot dette.

Hundene vant i namsretten

Løken gård må levere hundene tilbake til oppdretterne. Det slo Heggen og Frøland namsrett fast i en midlertidig forføyning datert 22. desember 2006.

Løken gård ble ikke trodd

I retten la Løken gård frem kvitteringer som oppdretterne aldri hadde sett før, og påsto at oppdretterne måtte ha skjønt hva hundene skulle brukes til.

Retten trodde imidlertid ikke på Løken gårds påstander, og uttalte blant annet: "Bruken av forsøksdyr og virksomheten til Løken gård er kontroversiell og uønsket av blant annet dyrevernforkjempere. (...) Nettopp av denne grunn er retten av den oppfatning at Løken gård* burde ha gitt disse opplysningene til selgerne."

Vitnet for dyrene

Vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, biolog Anton Krag, vitnet i retten til fordel for hundene. Som dyrevernorganisasjonenes representant i Forsøksdyrutvalget har han tidligere deltatt på inspeksjon av Løken gård. Det var i egenskap av inspektør at Krag forklarte seg for namsretten. Han beskrev forholdene som de totalt omtrent 140 hundene lever under, og forklarte hvilke krav Forsøksdyrutvalget pleier å stille til avlsstasjoner.

*Retten nevner navnet på to enkeltpersoner knyttet til Løken gård. Dyrevernalliansen utelater disse av personvernhensyn.

 

 

  Vis kilder Skjul kilder

• Forsøksdyrutvalget, Referat fra møte 24. oktober 2006, vedtak 6.4.
• Forsøksdyrutvalget, Inspeksjonsrapport fra Løken gård, 23. oktober 2006.
• The Council of Europe, European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes, 1986.

Kilde: Heggen og Frøland tingrett, Midlertidig forføyning 22. desember 2006.

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!